RACHUNEK EKONOMICZNY – CZY WARTO KUPIĆ MULTIMAGI?

Rachunek ekonomiczny dotyczący stosowania magnetyzerów MULTIMAG jest dla mnie prosty i jednoznaczny. Multimagi stosowałem
w trzech autach: w Mercedesie 123 D o poj. 2000 cm3 , w Pontiacu Transport o poj. 3100 cm3 i w Chevrolecie Cavalier o poj. 2200 cm3.

Bardzo szybko stwierdziłem wzrost dynamiki aut, spokojniejszą pracę silników, dużą redukcję CO i HC oraz znaczną oszczędność paliwa. Mercedes zmniejszył swój apetyt na paliwo o 18,0 %, Pontiac o 18,5 %, a Chevrolet o 16,5 %.

Za zestaw multimagów na paliwo FE i powietrze AEmax zapłaciłem 240,00 złotych. Wyliczenie korzyści finansowych opieram na samochodzie Chevrolet Cavalier, który wykazał najniższą oszczędność paliwa 16,5 % w warunkach jazdy mieszanej czyli miejskiej i na trasie.

Zużycie paliwa przed montażem multimagów wynosiło 8,5 litra / 100 km , a później z magnetyzerami 7,1 litra / 100 km. Różnica wynosiła 1,4 litra / 100 km. W okresie 5 letniej eksploatacji tego auta przejeżdżałem około 3000 km miesięcznie.

Przy zmniejszonym zużyciu paliwa o 1,4 litra / 100 km, auto spaliło o 42 litry mniej miesięcznie czyli rocznie o 504 litry. Wartość tej oszczędności wynosiła : 504 x 5,5 zł / litr, co oznacza 2772,00 złote. Przez 5 lat 13.860,00 złotych. Zysk roczny w wysokości 2772,00 złote przy nakładach 240,00 złote za magnetyzery stanowi aż 1155 procent. 
Nie ma w Polsce banku, który zapewnia jedną setną zysku finansowego osiągniętego dzięki multimagom.

Znamienna jest opinia profesjonalnego zakładu BOSCH SERVICE w Bydgoszczy, prowadzonego przez Andrzeja i Grzegorza Tobolskich, opublikowana na łamach tygodnika MOTOR: „Wszyscy użytkownicy kilkuset pojazdów różnych marek, w których zamontowaliśmy multimagi odczuli w bardzo krótkim czasie poprawę dynamiki. 
W dalszej eksploatacji stwierdzili, że nastąpiło zmniejszenie średniego zużycia paliwa. Przykładowo: Toyota Landcruiser Diesel – spadek o 21 %, Daewoo Tico o 27 %, Opel Kadett o 17,3 %, Audi z instalacją gazową o 20 %, Honda Civic o 13,4 %. 
Uważamy, że multimagi zabezpieczają skutecznie silniki przed nieprawidłowościami działania układu zaworowego, zaworów recyrkulacji spalin, regulatorów biegu jałowego i innych elementów gdzie przyczyną uszkodzeń są nagary”. Przedstawiona ocena ekonomiczna dotyczy tylko oszczędności finansowych związanych ze zmniejszonym zużyciem paliwa. 

(Google, hasło: magnetyzery , Forum samochodowe pl. magnetyzery – czy warto kupić?)

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.