BAKTERIE LEGIONELLA, OCHRONA INSTALACJI, UZDATNIENIE WODY,

 
Struktura cząsteczki wody. Atomy wodoru związane są w takich pozycjach, że tworzą kąt 105 o. Odległość między atomami wodoru i atomem tlenu wynosi 0,099 nm

Zagrożenie dla instalacji ciepłej wody użytkowej
Problem rozmnażania w instalacji niebezpiecznych bakterii jest od czasu do czasu sygnalizowany w polskiej prasie fachowej, lecz najczęściej przechodzi on bez echa. Dlatego chciałbym przedstawić nie tylko problem, lecz także pokazać sposoby jego rozwiązania na podstawie wytycznych, które powszechnie są stosowane w Niemczech.

Legiony na weteranów
W roku 1976 w dużym hotelu w Filadelfii (USA) spotkali się weterani II wojny światowej jednego z legionów amerykańskich. Spośród 4000 uczestników zachorowały 182 osoby, a 29 z nich zmarło na zapalenie płuc zagadkowego pochodzenia. Ponieważ przyczyna tej tragedii nie była znana, wysuwano także podejrzenia o zamach na „amerykańskich bohaterów”. Dopiero po czterech miesiącach badań wyizolowano nieznany do tej pory szczep bakterii odpowiedzialny za wystąpienie epidemii, który, dla upamiętnienia ofiar, nazwano legionella pneumonia. Od tego czasu zanotowano wiele przypadków choroby legionistów.
Szacuje się, że corocznie tylko w Niemczech występuje 10000 - 12000 przypadków zachorowań na chorobę legionistów. Z tej liczby umiera 2500 osób, co stanowi dwudziesto-procentową śmiertelność. Tylko 1-5% jest rozpoznana jako choroba legionistów. Ilość zachorowań i koszty z tym związane pokazują, z jak poważnym problemem przyszło się nam zmierzyć a firmy produkcyjne, projektowe i wykonawcze zajmujące się instalacjami wody pitnej muszą odpowiedzieć na pytanie: W jaki sposób i z jakich materiałów wykonać instalację wody użytkowej, aby zminimalizować niebezpieczeństwo wystąpienia w niej chorobotwórczych bakterii?

Dwa typy chorób
Bakterie z tej grupy mogą wywoływać dwa typy chorób:

 • gorączka pontiac,
 • legionella pneumonia (choroba legionistów).

Podczas gorączki pontiac występują objawy podobne do łagodnej grypy i nie stanowią zagrożenia dla życia. Natomiast legionella pneumonia to ciężka choroba, której czas inkubacji wynosi 2-13 dni. Występujące objawy są podobne do zapalenia płuc. Ponadto choroba atakuje także inne organy. W tabelach 1 i 2 podane są charakterystyczne symptomy obydwu chorób.


Ogólna charakterystyka chorób spowodowanych bakteriami legionella.

  gorączka pontiac legionella pneumonia
Czas inkubacji 2-3 dni 2-13 dni
Wczesne objawy Złe samopoczucie, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze Złe samopoczucie, bóle głowy, dreszcze, kaszel
Symptomy nie leczonej choroby Kaszel, gorączka, bóle w klatce piersiowej (4-6 dni po wystąpieniu wczesnych objawów)Wysoka gorączka, silne dreszcze, bóle w klatce piersiowej z kłopotami w oddychaniu, bóle płuc, utrata świadomości
Śmiertelność 0% 15-20%
Grupy podwyższonego ryzyka Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem. Po „trzydziestce” ryzyko zachorowania wzrasta 3 - krotnie a powyżej 80 lat ponownie 3 - krotnie. Szczególnie narażone na zachorowanie są osoby palące.

Choroba legionistów odznacza się wysoką śmiertelnością osób o obniżonej odporności organizmu. Do grupy najwyższego ryzyka należą w pierwszym rzędzie rekonwalescenci, diabetycy, osoby po przeszczepach, z chronicznym bronchitem, osoby starsze, obłożnie chore, ale także nałogowi palacze tytoniu. Częściej przypadki zachorowań zanotowano u mężczyzn (najczęściej w wieku 50-55 lat) niż u kobiet. Legionellozę możemy leczyć praktycznie tylko relatywnie dużymi dziennymi dawkami erytromycyny, makrolidami, rifampicyną oraz fluorochinolonami.

Zarażenie bakteriami z grupy legionella odbywa się, gdy bakterie dostaną się bezpośrednio do płuc, np. pod prysznicem poprzez wdychanie powietrza, w którym w postaci aerozolu występuje zakażona woda czy zachłyśnięcie się zakażoną wodą osób obłożnie chorych. Nie można zarazić się bakteriami, pijąc zanieczyszczoną wodę lub przez kontakt z chorą osobą.

Rozpowszechnienie instalacji hydraulicznych z PVC i polietylenu ułatwia namnażanie się pałeczek legionella choćby np. w końcówkach pryszniców, a ta droga szerzenia się zakażenia została już udokumentowana.

 
Zarażenie bakteriami legionella odbywa się, gdy bakterie dostają się do płuc np. pod prysznicem poprzez wdychanie powietrza, w którym w postaci aerozolu występuje zakażona woda

Rozwój bakterii
Do rozwoju bakterii legionella optymalne warunki występują w tym obszarze instalacji, w którym występuje woda o temperaturze 25-55°C. W zakresie temperatur 38-42°C szybkość rozmnażania się bakterii legionella znacznie wzrasta, a podwojenie się ilości kolonii legionelli następuje w ciągu ok. 3 godzin. Dla porównania, w optymalnych warunkach podwojenie się ilości kolonii bakterii escherichia coli trwa tylko 10 minut. Mimo to w zakresie wyższych temperatur nie ma legionella wśród innych bakterii prawie żadnej konkurencji, gdyż przy tych temperaturach większość z bakterii występujących w wodzie preferuje niższe temperatury. Dodatkowe niebezpieczeństwo stwarzają osady kamienia w instalacjach.

Konieczna dezynfekcja
Z tych powodów najbardziej powinniśmy uważać na zachowanie higieny następujących instalacji i jej elementów: - instalacje ciepłej wody użytkowej, - urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne.

 
Niebezpieczeństwo tworzenia się ognisk legionelli, stwarzają także osady kamienia w instalacjach i urządzeniach wentylacyjno - klimatyzacyjnych

Szczególną uwagę należy zwrócić na system chłodzenia wody, gdyż temperatura ciągła wynosi w nim około 30°C. Centrale chłodzące sytuuje się najczęściej na dachach i dlatego są one bardzo często pomijane lub zapominane jako możliwe źródło rozwoju bakterii legionella. Do dezynfekcji tych elementów należy stosować tylko sprawdzone pod względem zdrowotnym substancje. Nie zawsze można stosować te same substancje, które są używane do dezynfekcji wody użytkowej,

 • instalacje do nawilżania powietrza: w tym wypadku konieczne jest okresowe czyszczenie urządzeń, a w szczególności komór nawilżających. Stosowanie filtrów przed wprowadzeniem powietrza do pomieszczeń nie zapewnia jego całkowitej czystości,
 • wanny bąbelkowe. Zaleca się utrzymywanie stałego wysokiego potencjału dezynfekcyjnego wody (podwyższony poziom zawartości wolnego chloru do 10 mg/l) i okresowe płukanie zwrotne filtrów,
 
Wanny bąbelkowe i urządzenia do hydromasażu wymagają zachowania takich wymagań, jak instalacje ciepłej wody użytkowej
 • urządzenia do hydromasażu: należy tutaj zachowywać wymagania takie jak dla instalacji ciepłej wody użytkowej,
 • inne instalacje, np. urządzenia dentystyczne, w których rozpylona woda dostaje się bezpośrednio do gardła powinny być podczas eksploatacji wolne od kamienia i regularnie poddawane dezynfekcji.
 
Instalacje i urządzenia dentystyczne winny być wolne od kamienia i regularnie poddawane dezynfekcji. Skutecznie i tanio robi to multimag – usuwa istniejący kamień i nie dopuszcza do tworzenia się nowego

Zabezpieczenie się przed możliwością zakażenia powinno odbywać się kilkutorowo:

 • redukcja i zapobieganie ilości kamienia osadzanego w instalacjach wodnych, (to załatwia MULTIMAG, dop. i zdjęcia BKM TRUST)
 • utrzymywanie w instalacji takiej temperatury wody, przy której nie następuje rozwój bakterii lub przy której one giną,
 • dobór odpowiednich urządzeń i materiałów stosowanych w instalacji wody użytkowej, które ułatwiają utrzymanie wysokiej higieny instalacji.

(Janusz Garbera, miesięcznik instalacyjno techniczny. „Magazyn Instalatora”, nr 5/2006).

(...)„Jest to grupa urządzeń, opracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń naukowców japońskich, szwedzkich i polskich.( MULTIMAG dop. BKM TRUST)
Działanie ich oparte jest na nowej, chronionej wieloma patentami i tajemnicą „know-how" technologii aktywacji mediów stałych, ciekłych i gazowych. Wyróżniają się one bardzo dużą skutecznością oddziaływania na wodę, ciecze technologiczne, ścieki, pył węglowy olej, mazut, benzynę i LPG. Główną istotą tego wynalazku jest zastosowanie po raz pierwszy w świecie specjalnych magnesów ceramicznych o asymetrycznej objętościowej gęstości energii miedzy biegunami. Cechują się one bardzo dużą skutecznością oddziaływania. Dzięki temu rozwiązaniu cząsteczki wody zawierające polimery krzemowe, związki wapnia, magnezu i żelaza - wirują po innych kształtach torów i z innymi prędkościami niż w przypadku stosowania magnetyzerów tradycyjnych. Dynamika rotacji cząsteczek wody i jonów składników mineralnych (charakterystyczna tylko dla działania aktywatorów z tej serii) tworzy szybciej większe ilości polimerów rozgałęzionych w postaci koloidowej, które stają się bardzo dobrymi sorbentami jonów wapnia, magnezu i żelaza.

 
Polimery rozgałęzione, tworzone intensywniej dzięki multimagom, stają się bardzo dobrymi sorbentami jonów wapnia, magnezu i żelaza. Tworzenie nowego kamienia jest wstrzymane, a stary kamień jest wypłukiwany z urządzeń i instalacji

Dlatego proces tworzenia nowego kamienia wodnego i kotłowego jest wstrzymany, a jego wypłukiwanie z urządzeń i instalacji jest znacznie skuteczniejsze niż w przypadku magnetyzerów tradycyjnych. Zahamowanie rozwoju bakterii żelazistych w wyniku działania na nie pola magnetycznego powoduje zanik tworzenia się nalotów wodorotlenku żelaza na wewnętrznych ściankach przewodów. Wynikiem tego procesu jest oczyszczanie się rurociągu z osadu powodującego zmniejszenie jego średnicy wewnętrznej. Powstały osad łatwy jest do usunięcia drogą filtracji lub sedymentacji. Badania naukowe prowadzone przez wiele lat w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych i w Australii wykazały, że picie wody magnetyzowanej wpływa bardzo korzystnie na organizm ludzki. Usprawnia metabolizm, czyli całokształt przemian chemicznych i energetycznych zachodzących w organizmach żywych. Aktywacja magnetyczna wody poprawia znacznie jej smak, zapach i klarowność oraz daje dodatkową ochronę bakteriostatyczną. Urządzenie zapobiega tworzeniu się osadów (kożuchów) bakterii, pleśni, grzybów i glonów we wnętrzu urządzeń i instalacji. Dzięki temu wydatnie zwiększa się skuteczność działania chloru stosowanego powszechnie do dezynfekcji wody. Zastosowanie odpowiedniej technologii magnetycznej „dezynfekcji" wody może w rezultacie wyeliminować uboczne efekty działania środków chemicznych, takich jak podchloryn sodu, powodujący wzrost napięcia powierzchniowego wody, a także podrażnienia skóry kąpiących się osób.

 
Aktywacja magnetyczna wody poprawia jej smak, zapach i klarowność oraz daje dodatkową ochronę bakteriostatyczną, która pozwala na obniżenie ilości środków chemicznych

Tendencja obniżania twardości ogólnej, wykazywana przez wodę poddaną magnetycznej preparacji, może znaleźć swe zastosowanie w przemysłowej technologii dekarbonizacji wody i ścieków (usuwanie twardości węglanowej). Podobnie jak we wspomnianych wcześniej przypadkach, zastosowanie odpowiedniego układu magnetyzerów w instalacji do dekarbonizacji mogłoby doprowadzić do częściowego lub nawet całkowitego wyeliminowania reagentów chemicznych. Metoda aktywacji magnetycznej cieczy okazuje się szczególnie pomocna, w obniżaniu twardości węglanowej w wielu procesach technologicznych przetwórstwa spożywczego (np. w zakładach mleczarskich lub browarach), między innymi jako czynnik eliminujący odkładanie się kamienia w przewodach i zbiornikach instalacji zasilanych wodą lub np. mlekiem. Korzystne działanie wody magnetyzowanej na włosy i skórę docenili lekarze dermatolodzy i specjaliści w branży fryzjersko-kosmetycznej.

 
W branży fryzjerskiej stwierdzono, że magnetyzowana woda nadaje włosom jedwabisty charakter i połysk, który bardzo odpowiada klientom – szczególnie kobietom

Badania i praktyka wykazały również, że woda magnetyzowana wpływa bardzo korzystnie na rozwój zwierząt i roślin. Prywatni użytkownicy aktywatorów zauważyli dość szybko, że ich kwiaty domowe i ogrodowe oraz warzywa i krzewy ozdobne podlewane magnetyzowana wodą rozwijały się znacznie intensywniej i „zdrowiej" niż wcześniej przed stosowaniem aktywatorów. Ponadto stwierdzono:

 • lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin, krzewów i drzew,
 • szybszy i zdrowszy rozwój części nadziemnej wszelkiego rodzaju roślin i warzyw,
 • zwiększoną odporność roślin i warzyw na choroby,
 • możliwość prowadzenia intensywnych upraw roślin, owoców i warzyw przy znacznie zmniejszonych dawkach nawozów.
 
Kwiaty i rośliny ogrodowe, podlewane magnetyzowaną wodą, rozwijają się znacznie intensywniej i zdrowiej
 
 
Łatwiejsze przenikanie wody magnetyzowanej do systemu korzeniowego, zapewnia smaczne i zdrowe owoce i warzywa
 

Aktywatory, o których mowa, posiadają niezwykłą skuteczność działania na instalacjach stalowych, żeliwnych, miedzianych, gumowych i z tworzywa sztucznego. Można je zamontować na rurociągach o dowolnych średnicach w ciągu kilku minut bez konieczności ich przecinania. Urządzenia są bezpieczne (atest PZH), nie wymagają konserwacji ani zasilania energią z zewnątrz.”

(Andrzej Świerszcz, miesięcznik informacyjno-techniczny, „Magazyn Instalatora”,nr.6/2006)


„Całkowicie nową, ale bardzo ważną sferą zastosowania aktywatorów magnetycznych zdaje się być uzdatnianie wody i ścieków. Istniejąca zawsze w wodach naturalnych krzemionka, tworzy liniowe i rozgałęzione polimery. Wraz ze wzrostem długości łańcucha i masy cząsteczkowej polimerów, maleje ich rozpuszczalność. Odpowiednio dobrane pole magnetyczne magnetyzerów wpływa na zmianę przewodnictwa elektrycznego, napięcia powierzchniowego i ciężaru właściwego. Oddziaływanie takiego pola ma największe znaczenie praktyczne przy zmianie przebiegu krystalizacji rozpuszczonych w wodzie soli wapnia i magnezu. Wytrącający się osad, pozbawiony jest własności „cementowania”. Krystalizacja ma miejsce wtedy wewnątrz cieczy, a nie na ściankach przewodów instalacyjnych czy urządzeń grzewczych.

Metoda aktywacji magnetycznej wpływa na skrócenie przebiegu wielu procesów i spotęgowanie efektu uzdatniania wody lub oczyszczania ścieków. Okazuje się pomocna w obniżaniu twardości węglanowej w procesach technologicznych przetwórstwa spożywczego (mleczarnie, browary) oraz w polepszeniu własności wody wodociągowej. Efektem uzdatniania magnetycznego cieczy jest ochrona i udrożnienie wszelkich instalacji wodnych, mniejsze, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, stabilizacja pH zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy, aktywizacja procesów utleniania i redukcji oraz poprawa zapachu i klarowności wody, zmniejszenie zużycia środków chemicznych do uzdatniania wody.

Coraz powszechniej aktywatory stosuje się w basenach kąpielowych. Od listopada 1998 roku są one np. zainstalowane na instalacji zasilania dużego basenu kąpielowego i natrysków w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Poznaniu. Z opinii inż. Stanisława Hoffa wynika, że zastosowane Multimagu zdecydowanie poprawiło klarowność i przezroczystość wody basenowej, zmniejszono dawkowanie flokulantu oraz ograniczono stosowanie podchlorynu sodu, zmniejszyło się odkładanie tłustych osadów oraz kamienia wodnego, a ściany pomieszczeń natryskowych pozbawione są uciążliwych osadów i nalotów. Podobnie dobrą opinie wystawił dyrektor Hotelu Radisson w Szczecinie - Dariusz Bogdanowicz, stwierdzając iż zauważone efekty wskazują na celowość stosowania magnetycznych aktywatorów wody Multimag jako urządzeń wyraźnie wpływających na poprawę jakości wody basenowej i zmniejszenie kosztów użytkowania basenu.

 
Multimag wyrażnie poprawia jakość wody basenowej i zmniejsza koszty eksploatacji. Uwalnia także od problemów z Sanepidem

Nie dziwi więc opinia Polskiego Związku Pływackiego z listopada 2001 roku, zalecająca stosowanie tego typu urządzeń w krytych pływalniach. Również zwierzchnicy spółdzielni mieszkaniowych wyrazili na piśmie pogląd o celowości stosowania magnetyzerów w instalacjach wodnych i ściekowych w budynkach mieszkalnych.”

(Janusz Bekas, Nowator 11-12/2001) (...)


„Media, poddane obróbce magnetycznej w strefie układu chłodzenia stają się bardziej podatne na przejmowanie ciepła od elementów zespołów napędowych bardzo obciążonych termicznie. Stosowanie tego systemu i rozszerzenie go na maszyny cieplne i inne urządzenia pracujące w niekorzystnych warunkach obciążenia cieplnego pozwala w sposób prosty rozwiązać problem chłodzenia tych urządzeń.
Zespół naukowców i praktyków z Polski, Japonii i Szwecji doprowadził do skonstruowania nowej generacji magnetyzerów paliw i układów wodnych typu Multimag i Ecomag w oparciu o nowatorską w skali światowej technologię. Typowych problemów eksploatacyjnych można uniknąć stosując magnetyzery cieczy chłodzących. Polepszają one właściwości fizyczne płynów chłodzących np. zmniejszając ich lepkość i napięcie powierzchniowe, w wyniku czego, w całym układzie chłodzenia silnika lub wodnym układzie ogrzewania, rozpuszczeniu ulegają uprzednio powstałe osady, produkty korozji i kamienia kotłowego, a nowe nie powstają. W rezultacie układ chłodzenia lub ogrzewania odzyskuje swoją pierwotną zdolność wymiany ciepła i dzięki temu może być dłużej eksploatowany. Nie występują wówczas zaczopowania kanalików bloku silnika i jego lokalne przegrzania, wypaczenie bloku cylindrowego, pęknięcie głowicy, nadmierna rozszerzalność tłoków, wysokie temperatury oleju smarującego. Unika się w ten sposób nadmiernego nagrzewania się silnika spalinowego, co w warunkach eksploatacji ekstremalnej może mieć zasadnicze znaczenie dla uniknięcia awaryjnego jego zużycia lub poszczególnych elementów narażonych na nadmierne obciążenia cieplne. Ponadto namagnetyzowana ciecz chłodząca zapobiega erozji kawitacyjnej, ogranicza korozję tlenową części metalowych, a także magnetyzuje silnik, co korzystnie wpływa na proces spalania. Problemy związane z tworzeniem się osadów kamienia kotłowego w przestrzeniach chłodzenia skłoniły do zastosowania obróbki magnetycznej wody chłodzącej w układzie chłodzenia silnika okrętowego marki Sulzer 6AL20/24. Wyniki badań wykazały, że po 25 godzinach pracy z magnetyzerem nastąpił spadek zawartości SiO2 i ok. 10% spadek zawartości CaO.

Podstawowym sposobem oceny efektywności obróbki magnetycznej jest mikroskopowa analiza kryształów powstających z wody, przed i po przejściu przez pole magnetyczne. Jak widać na fotografii, w wyniku obróbki magnetycznej uzyskuje się kryształy ok. 3 do 5 razy mniejsze. Inny jest także kształt kryształów, krawędzie ich są zaokrąglone. Bezpośrednio namacalnym dowodem wpływu obróbki magnetycznej wody na proces tworzenia osadów było porównanie wyglądu osadu w postaci łusek, pobranego z rur podgrzewacza wody przed obróbką magnetyczną, z osadem pobranym z tego samego miejsca już po 25 godzinach pracy z magnetyzerem. Bardzo korzystnym efektem obróbki magnetycznej jest przemiana istniejącego, łuskowatego, trudnego do usunięcia osadu, w postać mulisto-pudrowatego łatwousuwalnego materiału. Obróbką magnetyczną wody można spowodować wypłukanie starych osadów powstałych podczas długotrwałej eksploatacji silników, które mogą powodować poważne awarie. Analiza tych problemów, a więc zakłócenia wymiany ciepła i działanie czujników temperatury, zwiększona korozja, zaburzenia pracy pompy wodnej wskutek kawitacji, nieszczelność pompy wodnej itd., zachęca do stosowania systemów obróbki magnetycznej płynów chłodzących, które w sposób zasadniczy usuwają lub ograniczają te problemy”.

(doc. Zofia Czempińska z Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, profesor Jerzy Jaskólski z Politechniki Krakowskiej, profesor Leszek Piaseczny z Akademii Marynarki Wojennej i dr Andrzej Szczypiorowski z Politechniki Częstochowskiej na Konferencji Naukowo – Technicznej „Pojazd a środowisko”, Jedlnia Letnisko, 5-6 czerwca 1997 rok, materiały konferencyjne str. 111-117)

   

Magnetyczne aktywatory wody Multimag i Ecomag posiadają Atest W/55/97 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, jako urządzenia do zapobiegania wytwarzania osadów węglanowych oraz do ochrony i udrażniania urządzeń i instalacji służących do przesyłania wody do picia, technologicznej i kotłowej.

(Doc. dr hab. med. Stefan Maziarka, Kierownik Zakładu Higieny Komunalnej)

     

Skuteczność działania magnetyzerów wody byłą przedmiotem badań przeprowadzonych w latach ubiegłych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa, które potwierdziły skuteczność magnetyzerów dla ochrony instalacji przed zarastaniem. Reasumując Ministerstwo wyraża pogląd o celowości stosowania tych urządzeń. Pozwalają one na uniknięcie kosztownych wymian instalacji ze względu na utratę drożności przewodów.

(Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pismo z 26.04.1993 r., znak UM-6/93/TS)


„Jeden z bardziej doświadczonych krajowych specjalistów z dziedziny magnetyzowania gazu i wody za pomocą wyrobów firmy Magnetizer Group z USA Pan mgr inż. Krystian Witaszak kierujący Biurem Regionalnym Mundimexu (sieć producenta) w Poznaniu oraz firmą Trust International twierdzi, że tak jak w USA, tak i w Polsce kupujący otrzymuje gwarancję bezwarunkowego zwrotu pieniędzy w razie braku działania lub trwałości urządzeń: "Ryzyko nie wchodzi w rachubę".

Magnetizery wodne mają pozytywną opinię higieniczną nr W/252/92 Państwowego Zakładu Higieny. W Ameryce Magnetizery szybko zdobyły popularność. Do tej pory sprzedano setki tysięcy tych urządzeń pasujących na wszystkie rury od 1/4 do 28 cali (i większe na specjalne zamówienie). Pracują one w wodociągach szpitali, szkół, hoteli, instalacjach basenów, w gazownictwie, domkach mieszkalnych, na fermach i w samochodach. Usatysfakcjonowani klienci, to np. Centrum Medyczne Uniwersytetu Kalifornii w San Diego, Good Year Tire Center w Randolph (Texas), Hotele Caesars w Las Vegas (Nevada), miasto San Antonio (Texas) oraz Orlando (Florida), sieć restauracji „Luby's” (Texas), Świat Walta Disneya na Florydzie, Wojskowe Centrum Medyczne „Brooks” w San Antonio (Texas) i wielu innych. Co ważne, 28 kwietnia 1992 r. producent amerykański uzyskał od Rządu Federalnego Stanów Zjednoczonych tzw. status sprzedawcy („Vendor Status”) pod numerem GSO7F-5161A, wydany przez General Services Administration, co czyni Magnetizery produktem akceptowalnym i dopuszczonym do użytkowania przez wszystkie agendy rządowe w USA, włączając w to Siły Zbrojne.

Do pierwszych użytkowników Magnetizerów w Polsce należy m.in. Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazowniczy, „Polmos” w Białymstoku, Zakłady Pralnicze „Alba” w Warszawie, Zakłady Ceramiki Budowlanej „Krotoszyn”, hotel „Victoria” w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Polskie Promy i Statki „Eurazja”, spółdzielnie mieszkaniowe w Białymstoku, Zielonej Górze i Częstochowie, cała sieć prywatnych piekarni oraz wiele mniejszych firm, zakładów i użytkowników indywidualnych.”

(S. Zawistowski „Magnetyzm i aura ludzka- wszystko o aktywatorach magnetycznych.” Wydawnictwo Mundimexu, Warszawa 1993, str. 226)


„Imitacja jest najwyższą formą uznania dla tej technologii, a falsyfikaty (klony), które pojawiły się już na rynku w kilku krajach (w tym także w Polsce) poza autoryzowaną siecią dystrybucji firmy Magnetizer Group Inc. (USA), to wyłącznie ryzyko kupującego - „caveat emptor” jak ostrzega pradawna łacińska maksyma. Tak więc ani pojawiające się od czasu do czasu na rynku podróbki, ani amatorsko zainstalowane magnesy zwykle bądź ceramiczne nie są w stanie prawidłowo odtworzyć efektu uzyskanego przez Kulisha. Wręcz przeciwnie mogą spowodować przepalenie panewek w silniku samochodowym lub pęknięcie rury wodnej w piwnicy domu czy też, co zdarzyło się już wielokrotnie, zatkanie przewodów. Co ciekawe, nawet oryginalne Magnetizery MGI niedopasowane do odpowiedniego medium lub średnicy rury, zgodnie z ustaleniami i zaleceniami producenta, mogą przynieść niepożądany efekt. Przykładem niech będzie to, co przytrafiło się pewnemu niecierpliwemu właścicielowi czterech kółek z Warszawy, który nie mogąc doczekać się właściwego Magnetizera (samochodowy AFE-1) zainstalował na przewodzie paliwowym swego pojazdu Magnetizer gazowy (NGE-1). Efekt był od razu widoczny, gdyż z rury wydechowej zaczął lecieć ciemny, podobny do oleju napędowego, dym. Spalanie pogorszyło się wówczas wyraźnie.”

(Stefan Zawistowski „Magnetyzm i aura ludzka - wszystko o aktywatorach magnetycznych”, Wydawnictwo Mundimexu, Warszawa 1993)

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.