PRZEMYSŁ – EFEKTY EKONOMICZNE I TECHNICZNE

Po zastosowaniu aktywacji magnetycznej uzyskano efekty oszczędnościowe w zużyciu gazu lub oleju opałowego, w zakresie od 10% do 23%, oraz udrożniono instalacje i urządzenia wodne w wielu zakładach przemysłowych.

Przykładowe zakłady, zadowolone z efektów uzyskanych dzięki magnetyzerom :

 • Huta Miedzi „GŁOGÓW” S.A.
 • Huta Metali Nieżelaznych „BIAŁY ORZEŁ”
 • Huta Szkła „KROSNO” S.A.
 • Huta Szkła „UJŚCIE” S.A.
 • Huta Szkła „HUTNIK” w Pobiedziskach
 • Huta Szkła „SZCZAKOWA” w Jaworznie
 • Huta Szkła „Warta GLASS Group” w Sierakowie
 • Rafineria „TRZEBINIA” S.A.
 • Odlewnia Żeliwa „ H. CEGIELSKI” w Śremie
 • Zakłady Ceramiki Budowlanej „CERABUD” Krotoszyn
 • Zakłady Porcelany i Porcelitu” CHODZIEŻ”
 • Zakłady Farmaceutyczne „ GlaxoSmithKline” w Poznaniu ( instalacje wodne)
 • Zakłady Farmaceutyczne „ ICN POLFA” w Rzeszowie ( instalacje wodne )
 • Zakłady Chemiczne „ HENKEL” w Raciborzu ( instalacje wodne)
 • Browary Wielkopolskie „LECH” w Poznaniu ( instalacje wodne)
 • Zakłady Piekarsko - Ciastkarskie „SPOŁEM” w Poznaniu i w Gorzowie Wlkp.
 • Hotel „ RADISSON SAS” w Szczecinie ( instalacje wodne)
 • Hotel Orbis „ GRAND” w Warszawie ( instalacje wodne)
 • Kotłownia T.U. i R. „ WARTA” w Poznaniu ( instalacje wodne)
 • Kotłownia „DOM KSIĄŻKI” w Poznaniu ( instalacje wodne)
 • Kotłownie przemysłowe, osiedlowe i domowe w Polsce i w Europie
 • „Dwa kotły co. i c.w.u. zasilane olejem Ekoterm z palnikami o mocy 1180 kW każdy oraz dwa kotły z palnikami gazowymi o mocy po 300 kW - znajdujące się w kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej.

Badania efektów wykonał CIEPŁOPROJEKT na zlecenie Spółdzielni w Białymstoku. Oszczędność gazu wyniosła 10% , a oleju 8,5%”.

 
Nowoczesne kotłownie gazowe w Spółdzielniach Mieszkaniowych mogą zużywać mniej gazu, średnio o 10 %, co potwierdzają rygorystyczne badania specjalistycznej firmy CIEPŁOPROJEKT

 • „Trzy wanny szklarskie w Hucie Szkła „KROSNO” S.A.
  Oszczędność gazu wyniosła 12% na wannie nr 1, na wannie nr 2 zużycie gazu spadło o 14%, a na wannie nr 3 - aż 20%. Efektem dodatkowym była poprawa procesu technologicznego oraz znaczna redukcja CO, HC i NOx.”
 
Badania jakości szkła w laboratoriach hut szkła, podlegają ostrym rygorom. Na rynek trafiają tylko wyroby spełniające wymogi techniczne i technologiczne

 • „Dwie wanny szklarskie w Hucie Szkła „HUTNIK” w Pobiedziskach.
  Po dwóch latach pozytywnych efektów na wannie nr 1, zamontowano magnetyzery na wannie nr 2. Nowy stosunek gazu do powietrza, uzyskany dzięki magnetyzerom, stworzył płomień o większej energii promieniowania ciepła. Wzrosło wydobycie z metra kwadratowego powierzchni topliwej wanny oraz poprawiło się ciągnięcie szkła. Emisja CO, HC i NOx zmniejszyła się o 50% do 65 %. Oszczędność gazu wyniosła 10% na wannie nr 1 oraz 12,6% do 14,0% na wannie nr 2. Stwierdzić jednak należy, że w miarę wzrostu wydobycia jednostkowego i produkcji netto, malała pierwotna oszczędność gazu uzyskana dzięki magnetyzerom - lecz ogólne efekty ekonomiczne i technologiczne okazały się bardzo korzystne dla Zakładu.”
 
W Hucie Szkła „ HUTNIK”, oprócz dużej oszczędności gazu na dwóch wannach, poprawiła się także jakość szkła, co miało korzystny wpływ na wzrost produkcji wyrobów

 • „Dwa piece szklarskie w Hucie Szkła „UJŚCIE” w Ujściu.
  Powodem zainstalowania aktywatorów MULTIMAG, była potrzeba obniżenia emisji tlenku azotu NOx. Efekt został osiągnięty. Emisja CO, HC i NOx spadła o 30 do 50%. Nastąpił spadek zużycia paliwa oraz poprawiła się jednorodność termiczna szkła, co polepszyło proces formowania.”
 
W Hucie Szkła „ UJŚCIE”, oprócz spadku zużycia gazu, poprawiła się jednorodność termiczna szkła, co polepszyło proces formowania wyrobów Z dobrze uformowanych butelek, cieszą się także barmanki

 • „Magnetyzery Multimag zamontowano w roku 2006 na instalacji wanny szklarskiej w Sierakowie, w Hucie Szkła „Warta GLASS Group.”
  W miesiącu lipcu uzyskano ok. 10,8% oszczędności gazu w stosunku do miesiąca stycznia i lutego pomimo zmniejszenia zawartości stłuczki w zestawie o 2,5%. Polecamy zastosowanie Multimagów w piecach gdzie jest możliwość precyzyjnego ustawienia stosunku gaz - powietrze na każdym palniku tj. wszystkie piece U- płomienne oraz piece poprzeczno-płomienne z indywidualnym podawaniem powietrza na każdy palnik.”
 
Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana wanna szklarska w Hucie Szkła „ Warta GLASS Group” w Sierakowie, zmniejszyła zużycie gazu o ponad 10%, przy zachowaniu wysokiej jakości wyrobów .Po wielomiesięcznych badaniach, wykonanych przez doświadczonych specjalistów, Huta poleca stosowanie multimagów

 • „W Hucie Szkła „Szczakowa”
  W roku 2006 zamontowaliśmy aktywatory MULTIMAG na naszej wannie, na której pracuje pięć par palników. Ze względów technologicznych 3 pierwsze pary palników utrzymują atmosferę redukującą, następne dwie pary, atmosferę utleniającą (zestaw sulfatowy). Dzienne wydobycie ok. 200 ton szkła. Magnetyzery MULTIMAG zdecydowanie wpłynęły na poprawę procesu spalania gazu, lepszy rozkład temperatur w wannie, poprawę jakości masy szklanej i na obniżenie zużycia gazu. Po 8 miesiącach dokładnych badań, zużycie gazu zmniejszyło się średnio o 10%. Nie wyobrażamy sobie teraz pracy wanny bez tych magnetyzerów.
 
Poprawiła się jakość szkła okiennego, produkowanego w HS „ SZCZAKOWA” S.A., gdyż lepszy proces spalania gazu i inny rozkład temperatur w wannie wpłynął na wzrost jakości masy szklanej. Średnie zużycie gazu zmniejszyło się o 10 %

 • „Piec tunelowy wyposażony w ponad 50 palników, do wypału ceramiki budowlanej w Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej „CERABUD” w Krotoszynie.
  Zużycie gazu na jedną tonę wyrobów ceramicznych - materiałów ściennych i dachówek - zmniejszyło się z 73 do 56 metrów sześciennych, co stanowi aż 23%. Zdecydowanie poprawiła się kolorystyka i jakość wszystkich wyrobów. Uzyskane efekty uzasadniły zamontowanie magnetyzerów na innych piecach tunelowych naszego Zakładu.”
 
Zdecydowanie poprawiła się kolorystyka i jakość wszystkich wyrobów ceramicznych przy obniżonym zużyciu gazu w piecu tunelowym o 23 %

 • „Piece produkcyjne do wypieku pieczywa w Zakładach Piekarsko-Ciastkarskich „Fawor” w Poznaniu - zasilane gazem ziemnym.
  Na jednym piecu uzyskano ponad 12% oszczędności gazu, a na drugim - ponad 14%. Zaskakująco duża była redukcja emisji NOx, CO i HC w spalinach, gdyż przekraczała 65%. Fakt ten zaskoczył specjalistów z firmy serwisującej palniki, którzy wielokrotnie sprawdzali wyniki, uzyskane po zamontowaniu aktywatorów magnetycznych.”
 • „Piece produkcyjne, zasilane gazem i mazutem - do wypieku pieczywa w Zakładach Piekarsko-Ciastkarskich „SPOŁEM” w Gorzowie Wlkp.
  Piece zasilane gazem wykazały oszczędności od 11 do 15%. Na dużym piecu opalanym mazutem uzyskano od 10,6% do 13,5% oszczędności paliwa. Zmniejszenie emisji - tlenku węgla, azotu i węglowodorów, zawarte było w przedziale 45% do 60%. Dodatkowym, pozytywnym efektem zastosowania magnetyzerów, było wyeliminowanie kłopotliwego zjawiska wygaszania płomienia w piecu mazutowym - co zdarzało się często wcześniej, gdy paliwo zawierało zbyt dużo wody.”
 • Zakłady Farmaceutyczne GlaxoSmithKline
  „Woda miejska, stosowana do chłodzenia sprężarek powietrza, zasilających urządzenia produkcyjne w naszym zakładzie, powodowała odkładanie się w instalacjach dużych ilości kamienia wodnego. Skutkiem tego zjawiska było przegrzewanie się sprężarek. Zmuszało nas to do okresowego czyszczenia chemicznego całego układu chłodniczego. Zamontowaliśmy aktywatory magnetyczne MULTIMAG na układzie zasilania wodnego i praktycznie od tego czasu ( 6 lat ), instalacja pracuje poprawnie, a osadzanie kamienia, nie występuje”.
  (Pełnomocnik Spółki d.s Technicznych GlaxoSmithKline w Poznaniu)
 • „ DOM KSIĄŻKI” S.A. w Poznaniu
  „Aktywatory wodne MULTIMAG zamontowano w kotłowni budynku administracyjnego P.P. „ DOM KSIĄŻKI „, na rurociągach c.o. oraz c.w.u. zasilających 8 – kondygnacyjny budynek naszego przedsiębiorstwa. Mimo rosnącego zużycia energii cieplnej, od dłuższego czasu, nie mogliśmy dogrzać pomieszczeń budynku. Przedstawiciele firmy instalacyjnej stwierdzili brak drożności w rurociągach i grzejnikach, spowodowanej osadzeniem się kamienia wodnego i kotłowego. Zalecili wymianę całej instalacji grzewczej – rurociągów i grzejników, co w budynku o powierzchni ca 2.000 m2 było równoznaczne z bardzo wysokim kosztem.
 
Brak drożności w rurociągach i grzejnikach spowodowany był kamieniem wodnym i kotłowym

Dzięki aktywatorom wodnym MULTIMAG, uniknęliśmy kosztownej wymiany instalacji cieplej wody użytkowej i centralnego ogrzewania w całym budynku. Specjaliści z renomowanej firmy instalacyjnej byli zaskoczeni bardzo dużą skutecznością działania urządzeń MULTIMAG, które ich zdaniem działają znacznie lepiej od innych znanych im dotychczas magnetyzerów.

 
Mimo rosnącego zużycia energii cieplnej, nie można było dogrzać pomieszczeń budynku. Specjaliści konsekwentnie zalecali wymianę całej instalacji grzewczej – rurociągów i grzejników. Dzięki multimagom uniknięto tej wymiany

Po wstępnym okresie eksploatacji Multimagów, instalatorzy dokonali przepłukania rurociągów i w toku prac spuszczania wody zauważono dużą ilość zanieczyszczeń z rozpuszczonego kamienia wodnego.

Po 7 latach eksploatacji aktywatorów magnetycznych możemy potwierdzić dużą przydatność praktyczną MULTIMAGÓW i brak kłopotów z niedogrzaniem pomieszczeń, stałymi wizytami instalatorów i doraźnymi remontami, które zawsze kończyły się wizytami biegłych specjalistów i wnioskami wymiany całego systemu grzewczego. Od czasu instalacji Multimagów zniknęły kłopoty i instalacja wodno – kanalizacyjna działa poprawnie”.

(Prezes Zarządu ”DOM KSIĄŻKI” S.A. w Poznaniu)


 • Cukrownia „Opalenica” w Opalenicy.
  Duże zużycie wody w Cukrowni dla celów produkcyjnych, powodowało częste zarastanie pomp tłoczących, filtrów, wymienników ciepła i rurociągów. Załoga zmuszona była wykonywać naprawy i remonty w gorącym okresie kampanii cukrowniczych. Aktywatory magnetyczne, radykalnie rozwiązały te problemy. Zużycie energii elektrycznej, pobieranej przez silniki w stacji pomp zmniejszyło się o ponad 30%. Nie badano spadku zapotrzebowania na energię cieplną po udrożnieniu wymienników ciepła i rurociągów, gdyż celem zastosowania aktywatorów było zwiększenie sprawności urządzeń. Z pewnością dokładne badania wykazałyby duży spadek zużycia paliwa w zakładowej kotłowni, gdyż w tym zakresie, nauka i praktyka są zgodne i twierdzą, że: 4 milimetrowa warstwa kamienia wodnego lub kotłowego, osadzona w wymiennikach ciepła i rurociągach - powoduje utratę energii cieplnej, czyli węgla, gazu lub oleju aż o 30%. Warto zaznaczyć, że w instalacjach przemysłowych, osadza się w ciągu jednego roku ok. 2 mm kamienia wodnego lub kotłowego.”
 
Zależność strat energii od grubości osadu kamienia wodnego na ściankach urządzeń Wpływ pola magnetycznego na tworzenie kamienia wodnego
  1. Woda nie uzdatniona metodą magnetyczną, 2. Woda poddana działaniu aktywatora, 3. Woda poddana odżelazieniu i działaniu aktywatora
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.