Pływalnie, wanny z hydromasażem ... mniej chemii w wodzie.

Szkodliwy wpływ nadmiaru chloru w wodzie basenowej na organizm ludzki, nie tylko na oczy i skórę – jest bezsporny. Powoduje nawet groźne zatrucia organizmu. Jak podała Stacja TVN – 24, w dniu 18 lutego 2012 roku : „ 30 osób zatruło się chlorem w hotelowym basenie na wyspie Phuket w Tajlandii”. MULTIMAG skutecznie uzdatnia wodę basenową i powoduje obniżenie zastosowania chloru, nawet o 50 %, przy zachowaniu wymaganych norm bakteriostatycznych. Fakt ten, potwierdzony w praktyce na nowoczesnych pływalniach, cieszy właścicieli pływalni i basenów kąpielowych, lecz bardzo martwi producentów i dystrybutorów tzw.” chemii basenowej”, którzy nie mogą działać wbrew własnym interesom, aby promować MULTIMAGI.

„ Instalacja basenowa wykonana została przez austriacką firmę „ILBAU” w ramach budowy największego i najnowocześniejszego na Pomorzu Zachodnim Centrum Hotelowo-Biurowego „ PAZIM CENTER”. ( Hotel Radisson SAS w Szczecinie).

Zastosowano nowoczesne urządzenia filtrowania wody, automatycznego dozowania chemii basenowej wraz ze stacją ciągłego pomiaru zawartości chloru oraz pH wody basenowej. Filtr( złoże piaskowe) wyposażony jest w zespół zaworów i automatykę sterującą do samoczynnego przepłukiwania złoża piaskowego w zaprogramowanych odstępach czasowych. Pomimo to, zdecydowaliśmy się na zastosowanie aktywatorów magnetycznych wody basenowej typu MULTIMAG z następujących powodów:

 • ze względu na wysokie wymagania w zakresie klarowności i przejrzystości wody, zmuszeni byliśmy do dość częstego opróżniania basenu celem usunięcia osadów mineralnych na kafelkach basenu, które powodowały wrażenie „ mętnej wody”.
 • obserwowaliśmy okresowe pogorszenie klarowności wody bez zaistnienia wyraźnej przyczyny – konsultacje w tej sprawie z dostawcami chemii basenowej, nie dały odpowiedzi na pytanie, co mogło być przyczyną tych zdarzeń.
 • znaczne odkładanie się tłustych osadów na ściankach bocznych zbiornika przelewowego w maszynowni basenu wymagało częstego mycia z użyciem detergentów.

Po zamontowaniu aktywatorów magnetycznych typu MULTIMAG na instalacji wody basenowej, w miejscach wskazanych przez firmę TRUST International z Poznania, zauważyliśmy wyraźną poprawę pracy całego systemu wodnego basenu. Problemy z okresowym pogarszaniem się klarowności wody, przestały istnieć. Zmniejszyło się odkładanie osadów mineralnych na kafelkach niecki basenowej, a w zbiorniku przelewowym w maszynowni basenu nastąpiło radykalne zmniejszenie odkładania się tłustych osadów, co zdecydowanie poprawiło warunki utrzymania czystości zbiornika.

 
Mimo zastosowania bardzo nowoczesnych urządzeń filtrowania wody, automatycznego dozowania chemii basenowej i precyzyjnych urządzeń pomiarowo – kontrolnych, następowało okresowe pogarszanie klarowności i przejrzystości wody basenowej. Multimagi rozwiązały radykalnie wszystkie problemy. Szczegółowe badania własne i Sanepidu wykazały znaczną poprawę jakości wody basenowej.

Ponadto, wszystkie ww efekty uzyskalismy przy obniżonym o 50 % dawkowaniu flokulantu ( w stosunku do zalecanego przez dostawcę tego preparatu) – co dało wyrażne efekty ekonomiczne.
Dokonaliśmy również obniżenia dawkowania preparatu chlorowania wody bez obniżenia przy tym obowiązującego poziomu chloru w wodzie basenowej.
Wszystkie ww efekty, naszym zdaniem, zdecydowanie wskazują na celowość stosowania magnetycznych aktywatorów wody typu MULTIMAG, jako urządzeń wyraźnie wpływających na poprawę jakości wody basenowej, poprawę warunków eksploatacji i zmniejszenia kosztów użytkowania basenu”.

(Dyrekcja Hotelu „RADISSON SAS” w Szczecinie. )


„Firma B.K.M. TRUST International, zainstalowała magnetyzery wody MULTIMAG, na instalacji zasilania dużego basenu kąpielowego oraz zasilania natrysków w Ośrodku Sportu i Rekreacji Centrum w Poznaniu przy ul. Chwiałkowskiego 34.
Obiekt nasz jest wyposażony w nowoczesne urządzenia techniczne do uzdatniania wody basenowej. Wielokrotne badania laboratoryjne wody basenowej prowadzone przez SANEPID oraz naszych specjalistów potwierdzają w pełni, że zastosowanie aktywacji magnetycznej wody za pomocą magnetyzerów MULTIMAG, pozwoliło uzyskać następujące efekty:

 • Zdecydowanie poprawiła się klarowność i przeźroczystość wody basenowej,
 • Zmniejszono dawkowanie flokulantu oraz ograniczono stosowanie podchlorynu sodu z zachowaniem obowiązującego poziomu chloru w wodzie basenowej,
 • W zbiorniku przelewowym stwierdzono zmniejszenie odkładania się tłustych osadów,
 • W instalacji zasilania natrysków oraz w dozownikach ‘PRESTO’ nie wystąpiło zjawisko odkładania się kamienia wodnego, co miało miejsce podczas eksploatacji przed zamontowaniem magnetyzerów,
 • Ściany pomieszczeń natryskowych pozbawione były uciążliwych osadów i nalotów.
 
Wielokrotne badania Sanepidu, po zastosowaniu multimagów, wykazały zdecydowaną poprawę klarowności i przeźroczystości wody basenowej, mimo obniżenia dawkowania flokulantu oraz podchlorynu sodu ( Kierownictwo P.O.S i R – Oddział Centrum , Poznań)

„Magnetyzery wody typu MULTIMAG, zainstalowne przez BKM TRUST, działają na naszym obiekcie od początku jego uruchomienia , czyli prawie 5 lat. W trakcie eksploatacji obiektu nie zauważyliśmy problemów związanych z gromadzeniem się osadów i kamienia wodnego na ściankach i instalacjach basenowych. Woda w dwóch, intensywnie użytkowanych basenach jest klarowna, regularne ekspertyzy Sanepidu również nie wykazują odchyleń od obowiązujących norm. Fachowcy serwisujący urządzenia zauważają, wyraźnie mniejsze nagromadzenie osadów i kamienia na instalacjach i urządzeniach basenowych w stosunku do obiektów nie wyposażonych w magnetyzery.”

 
Regularne ekspertyzy Sanepidu wykazują spełnienie wszystkich norm, na dwóch intensywnie użytkowanych basenach. Po zastosowaniu multimagów, fachowcy serwisujący urządzenia stwierdzili, wyraźnie mniejsze nagromadzenie osadów i kamienia na urządzeniach basenowych

( Kierownictwo Centrum Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu)


„Na instalacji zasilania basenu kąpielowego oraz na instalacji zasilania natrysków, zainstalowane zostały magnetyzery wody MULTIMAG.
Pozwoliło to na uzyskanie szeregu efektów:

 • zdecydowanie poprawiła się klarowność i przeźroczystość wody,
 • zmniejszyło się odkładanie osadów mineralnych na płytkach niecki basenowej,
 • zmniejszeniu uległo dawkowanie preparatu chlorowania wody basenowej.
 • w instalacji zasilania natrysków minutowych wyraźnie zmniejszyło sie zjawisko odkładania się kamienia wodnego.”
 
Po zastosowaniu multimagów, zdecydowanie poprawiła się klarowność i przeźroczystość wody, mimo zmniejszenia ilości preparatu do chlorowania wody basenowej

(Kierownictwo Klubu Sportowego POSNANIA, Poznań, ul. Słowiańska 78)


„Okazało się, że nawet na nowoczesnej pływalni, wyposażonej w aparaturę sterującą do dozowania środków chemicznych, urządzenia do filtrowania wody, pomiaru zawartości chloru etc. – można znacznie poprawić warunki eksploatacji basenu i urządzeń technicznych, za pomocą aktywatorów wody typu MULTIMAG.
Efektem zastosowania multimagów jest poprawa jakości wody basenowej, czyli klarowności i przeźroczystości oraz bardzo widoczne zmniejszenie odkładania się osadów mineralnych na płytkach niecki basenowej.
W instalacji zasilania natrysków oraz w dozownikach, zlikwidowane zostało zjawisko osadzania się kamienia wodnego, co było uciążliwe przed zamontowaniem multimagów.”

 
Multimagi poprawiły jakość wody basenowej oraz zmniejszyły znacznie odkładanie się osadów mineralnych na płytkach niecki basenowej. Zlikwidowały także kamień wodny w instalacji zasilania natrysków oraz w dozownikach

(Kierownictwo Pływalni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Morasko)

„Magnetyczne aktywatory wody typu MULTIMAG, stosowane w pływalniach do poprawy parametrów wody pod względem organoleptycznym, bakteriologicznym i fizykochemicznym, jak i pod względem ekonomicznym, w zmniejszaniu zużycia chemikaliów, energii i w zabezpieczeniu antykorozyjnym instalacji – wskazują na celowość stosowania ww. urządzeń w obiektach pływackich”.

(Polski Związek Pływacki – OPINIA PZP/199/2001 z 05.11.2001)


Magnetyzery MULTIMAG stosowane są także na instalacjach prywatnych basenów kąpielowych i na różnych, domowych instalacjach wodnych, jak: prysznice tradycyjne i panele prysznicowe, wanny z hydromasażem, jacuzzi, nawilżacze rozpylające wodę, czy urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne.

 
Przyjemny jest relaks na własnej pływalni, gdy po zastosowaniu multimagów, woda jest klarowna i zdrowsza, a w otoczeniu nie czuć drażliwego chloru, po obniżeniu jego ilości w wodzie basenowej

Spośród zagranicznych użytkowników multimagów, szczególnie zadowoleni są Klienci z Niemiec. Wyrażają wprost entuzjastyczne opinie, podając liczne korzyści z zastosowania tych urządzeń, jak np. zmniejszenie zużycia środków myjących i piorących, zrezygnowanie ze stosowania środków chemicznych do ochrony grzałek w pralkach, znacznie łatwiejsze czyszczenie urządzeń sanitarnych, uzyskiwanie ładniejszych włosów po myciu, lepszy smak kawy i herbaty, nie osadzanie się szarych nalotów na ciemnych karoseriach aut, lepszy rozwój roślin w domach i w ogrodach.

 
Instalacje wodne oraz liczne dysze w wannach jacuzzi, nie zarastają osadami i kamieniem po zastosowaniu multimagów. Mniej środków chemicznych, zapewnia zdrowszą wodę dla skóry, oczu i włosów

U osób, pijących magnetyzowaną wodę, stwierdzono zmniejszenie poziomu cholesterolu, usprawnienie układu trawiennego i wzmocnienie systemu odpornościowego. Korzystny wpływ wody magnetyzowanej na organizm człowieka, potwierdzają liczne badania naukowe, wykonane w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Japonii, Rosji i w Australii.

 
Badania dowiodły, że magnetyzowana woda rozszerza naczynia krwionośne, ułatwia wychwytywanie tlenu i wzmacnia system odpornościowy. Kawa i herbata zyskują na smaku i aromacie
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.