Wywiad na łamach pisma Nowator z dr inż. Grzegorzem Szyjką

BADANIE MOCY SILNIKA

Dokonując analizy zbiorczej charakterystyki zewnętrznej mocy, określono wpływ zastosowania aktywatorów magnetycznych MULTIMAG, na moc rozwijaną przez badany silnik - po różnych okresach eksploatacji silnika, w zakresie prędkości obrotowych od 1200 do 2700 obr./min.

Maksymalna moc uległa podwyższeniu z 98,68 kW przed zamontowaniem, do wartości

Picture

BADANIE MOMENTU OBROTOWEGO SILNIKA

Na wykresach, przedstawiono zbiorcze charakterystyki momentu obrotowego badanego silnika, przed zamontowaniem magnetyzerów MULTIMAG i po 120,300 i 500 godzinnym okresie stabilizacji pracy silnika z aktywatorami. Można zauważyć wyraźnie oddzielone grupy krzywych w odniesieniu do położenia maksimum momentu obrotowego oraz w odniesieniu do jego wartości.

Ułożenie maksimum krzywej momentu obrotowego wpływa w znaczącym stopniu na elastyczność całkowitą silnika, poprzez współczynnik elastyczności prędkości obrotowej ( rozpiętość prędkości obrotowej).

Po zdemontowaniu aktywatorów MULTIMAG z badanego silnika, stwierdzono spadek momentu obrotowego w całym zakresie prędkości obrotowej silnika.

Badania wykazały, że wcześniejszy przyrost wartości maksymalnego momentu obrotowego o około 10 % jest bardzo znaczący dla pracy silnika i stanowi pozytywny wynik działania magnetyzerów MULTIMAG.

Picture

BADANIE ZUŻYCIA PALIWA

The next analyzed aggregated profiles were instantaneous fuel consumption values as a function of engine speed. Analyses Kolejnymi z analizowanych zewnętrznych, charakterystyk zbiorczych są przebiegi jednostkowego zużycia paliwa w funkcji prędkości obrotowej silnika. Z analizy charakterystyk wynika, że zamontowanie aktywatorów wpływa na ilość paliwa, zużywanego przez silnik.

Po 120 godzinach pracy silnika z aktywatorami MULTIMAG , stwierdzono spadek zużycia paliwa w całym zakresie prędkości obrotowej.

Największy spadek zużycia paliwa wystąpił w przedziale niższych prędkości obrotowych, od 1200 do 1800 obr./min i większych obciążeń silnika.

Spadek ten przekraczał nawet 16% w porównaniu do zużycia bez MULTIMAGÓW.

Picture
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.