Wywiad na łamach pisma Nowator z dr inż. Grzegorzem Szyjką

BADANIE ZADYMIENIA

Z wykresów zbiorczych charakterystyk zewnętrznych współczynnika absorpcji promieniowania podczerwonego "k" wynika, że w rejonie małych prędkości obrotowych 1200 do 1500 1/min, różnica w zadymieniu, po 120 godzinach pracy silnika z aktywatorami MULTIMAG , a okresem przed montażem aktywatorów wynosi od 0,99 do 1,47 1/m. Od prędkości 1800 obr./min. zadymienie spalin stabilizuje się na określonym poziomie, niezależnie od wielkości bezwzględnej. Wpływa na nią jednie czas stabilizacji pracy silnika i własności paliwa poddanego obróbce magnetycznej.

Z wykresów widać korzystny przebieg krzywych dla silnika z magnetyzerami. Dostarczone paliwo ON zawiera dodatkowe wiązania tlenowe, które przyczyniają się do lepszego spalania i niskiego poziomu zadymienia spalin.

Maksymalna wartość obniżenia współczynnika zadymienia wynosi aż 56.82%.

Tak duża i korzystna dla środowiska naturalnego, redukcja zadymienia silnika Diesla - wymagała wielu dodatkowych badań sprawdzających, gdyż specjaliści z branży motoryzacyjnej, wiedzą, że obniżenie zadymienia tylko o 10% w wyniku udoskonaleń konstrukcyjnych silnika - uważane jest za istotne osiągnięcie.

Picture
Picture

WNIOSKI

1) Aktywacja magnetyczna paliwa i powietrza w silnikach Diesla, za pomocą magnetyzerów MULTIMAG - wpływa na spadek zużycia paliwa, wzrost mocy i momentu obrotowego oraz na bardzo dużą redukcję zadymienia, przekraczającą nawet o 50 %, wartości zadymienia bez magnetyzerów.

2) Skuteczność działania magnetyzerów zależy od ich parametrów magnetycznych, rodzaju magnesów, konstrukcji, ilości elementów magnetycznych i lokalizacji na przewodach paliwowych i powietrznych silnika.

3) Magnetyzery z bardzo silnymi magnesami - wykazują zanik działania po okresie od 120 do 160 godzin eksploatacji. Często powodują nawet pogorszenie procesu spalania paliwa, spadek mocy i momentu obrotowego oraz wzrost zadymienia.

4) Niezbędne jest wspólne stosowanie magnetyzacji paliwa i powietrza. Tylko łączna aktywacja węglowodorów w paliwie oraz tlenu w powietrzu, dostarczanym do komory spalania - zapewnia długotrwałą poprawę parametrów eksploatacyjnych silnika. Warunkiem jest odpowiednia korelacja parametrów magnetycznych między aktywatorem paliwa i powietrza. Wszelkie badania z udziałem samych magnetyzerów paliwa - wykazały wyniki zdecydowanie niższe od błędów pomiarowych.

5) Spośród różnych rodzajów magnetyzerów badanych w Politechnice Szczecińskiej, w okresie minionych 5 lat - najlepsze i długotrwałe efekty - wykazały magnetyzery MULTIMAG.


Niniejsze informacje opracowano na podstawie, publicznie dostępnej pracy doktorskiej Pana dr inż. Grzegorza Szyjki z Politechniki Szczecińskiej. Cały tekst uzyskał akceptację Autora pracy, który wyraził zgodę na publikację tego opracowania, na naszej stronie internetowej.Krystian Witaszak

B.K.M. TRUST Poznań, marzec 2007

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.