Amerykanie docenili multimag

„Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe - w skali światowej rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i nadające się do stosowania w praktyce. Rozwiązanie takie nie może naruszać praw wyłącznych, zastrzeżonych w innych opisach patentowych w świecie. Wymogi te spełniają magnetyzery EKOCENTRUM Japan-Sweden-Poland, którym jako pierwsi przyznali patent Amerykanie.

Specjaliści twierdzą, że nie jest łatwo zbudować magnetyzer, który działa skutecznie i bezpiecznie dla silnika w całym zakresie prędkości obrotowych i przy różnych obciążeniach silnika. Najwięcej firm produkujących dobre magnetyzery pochodzi z Japonii. Australii, USA i Wielkiej Brytanii. Światowym pionierem magnetycznej obróbki paliw uznano wielkiego wynalazcę japońskiego, Saburo Miyato Moriya, który w latach 1965-71 uzyskał aż siedem patentów na wynalazki w tej dziedzinie. (…)

W Stanach Zjednoczonych działa ok. 20 firm wytwarzających różnego rodzaju magnetyzery. Urządzenia te różnią się rozwiązaniami technicznymi i skutecznością działania. Niektóre czołowe firmy amerykańskie jak np. MHD, Fuel Master czy Ferrara mogą pochwalić się atestami Agencji EPA, która na podstawie badań laboratoryjnych stwierdziła jednoznacznie pozytywny wpływ magnetyzacji paliwa na zmniejszenie jego zużycia i redukcję związków toksycznych w spalinach. Raporty szczegółowe z badań informują, że dzięki magnetyzerom tych firm nastąpiło zmniejszenie zużycia paliwa o 15,5% oraz CO i HC o 98%.


Istnieje ponadto, szereg „ magnetyzerów”, które działają w bardzo ograniczonym zakresie. Często producenci tych urządzeń stosują prostą metodę kopiowania oryginałów. Sądzą, że wystarczy zastosować magnesy o identycznej lub zbliżonej wartości indukcji magnetycznej, aby uzyskać dobry produkt, dający taki sam efekt jak sprawdzony oryginał. Zaskakują ich dopiero negatywne oceny klientów, którzy nie stwierdzają efektów w swoim aucie i domagają się zwrotu pieniędzy. Drugą grupę podrabiaczy stanowią zwolennicy stosowania bardzo silnych magnesów.

Są przekonani, że im silniejszy magnes, tym lepszy magnetyzer.
Gdyby rozbudowanie skutecznych i bezpiecznych dla silnika magnetyzerów było takie proste, jak to niektórzy widzą, to z pewnością firmy specjalizujące się w tej dziedzinie nie wydawałyby setek tysięcy dolarów na prace badawcze i technologiczno-konstrukcyjne.

Okazuje się, że diabeł tkwi w szczegółach.
Żadna z liczących się w świecie firm nie ujawnia tych szczegółów w opisach patentowych, lecz chroni je w postaci „know-how”, podobnie jak to robi Coca-Cola ze swoim koncentratem.

Nowe rodzaje magnetyzerów zbudowane zostały jako nakładane na zewnątrz przewodów i wyparły wcześniejsze konstrukcje tzw. magnetyzerów przepływowych, wcinanych w przewody paliwowe. Rozwiązania takie umożliwiły dopiero nowe generacje magnesów ceramicznych, niedostępne wcześniej.

Wszystkie zaznane nam magnetyzery nakładane na przewodach cechują:

  • magnesy symetryczne (energia bieguna N = energii bieguna S) o odpowiednich parametrach technicznych,
  • zwarcie jednej strony magnetyzera materiałem ferromagnetycznym.

Magnetyzer multimag opracowany przez naukowców japońskich, szwedzkich i polskich jest pierwszym w świecie i jedynym dotąd urządzeniem, które posiada magnesy ceramiczne o asymetrycznej gęstości energii między biegunami. Dzięki technologii „know-how" uzyskano asymetrię energii w samym magnesie. Energia po stronie bieguna „S" jest znacznie większa od energii po stronie bieguna „N". Celem takiego rozwiązania jest zwiększenie skuteczności działania magnetyzerów wodnych, gazowych i paliwowych.

Praktycznym dowodem większej efektywności tych urządzeń jest to, że specjaliści serwisów samochodowych takich firm jak: Lovato, Honda, Daewoo, Volvo, Chrysler, Peugeot, BMW, Citroen, Fiat, Seat, Z. Domański AUTO-GAZ - wybrali i montują multimagi.

(„Rynek Motoryzacyjny” nr 5/2000)

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.