PEUGEOT - CITROEN O MAGNETYZACJI PALIWA.

Dobry magnetyzer jak każdy wynalazek o dużej skali zastosowania - jednym służy, a innym szkodzi, w sensie ekonomicznym. Służy użytkownikom aut. Szkodzi - dostawcom paliw, katalizatorów i części zamiennych, zainteresowanym zwiększaniem obrotów. Dlatego długo potrwają jeszcze kontrowersje na temat tych urządzeń wśród niektórych naukowców i praktyków.

A producenci aut, zainteresowani ciągłym doskonaleniem katalizatorów opartych na drogiej platynie, dają wymijające odpowiedzi na pytanie - dlaczego nie stosujecie magnetyzerów?

Informacje i opinie uznawane bez dowodu oraz abstrakcyjne wymysły na temat magnetyzerów, mają dwa główne źródła - KATALIZATORY I PSEUDOMAGNETYZERY, czyli:

  • krytykowanie magnetyzerów przez lobby katalityczne, w obawie przed utratą zysków, poprzez manipulowanie niektórymi dziennikarzami i kooperantami,
  • istnienie na polskim rynku pseudomagnetyzerów, które działają w granicach błędów pomiarowych i nie służą promocji magnetyzacji paliw. Stanowią one zdecydowaną większość wśród magnetyzerów.

Prawie 65% światowego wydobycia drogiej platyny, zużywane jest do produkcji katalizatorów samochodowych. To jest wielki biznes dla zainteresowanych stron. Dobry magnetyzer może zastąpić katalizator lub znacznie przedłużyć jego żywotność. Znany niemiecki ekspert medyczny Dr Hans A. Nieper z Hanoweru, ustalił na podstawie wieloletnich badań, że z katalizatorów wydobywa się neurotoksyna, wyjątkowo szkodliwa dla człowieka. Wyniki swoich badań, i innych naukowców, przedstawił szefom kilku fabryk samochodów w Europie.

   
Badania naukowe wykazały dużą szkodliwość neurotoksyny dla człowieka Wewnętrzne spalanie w silnikach można znacznie poprawić poprzez magnetyzację 
paliwa i powietrza przed silnikiem

„Wewnętrzne spalanie w silnikach spalinowych powinno zostać zoptymalizowane tak, jak zasugerowano to w preferowanym opracowaniu, podanym przez prezydenta Peugeot i Citroen, Jacque'a Calvet'a, w trzech pismach, które mi przysłał. Jednym ze sposobów na uzyskanie tego efektu jest poddanie paliwa lub mieszanki gazowej działaniu pola magnetycznego. To, że niemiecki klub samochodowy ADAC, Stern (niemiecka gazeta) oraz inne organizacje dyskredytowały wspomnianą technikę przez lata najbardziej brutalnymi sposobami, mówi samo za siebie. ADAC zdaje sobie sprawę z problemów związanych z zastosowaniem katalizatorów przez ponad osiem lat. To, w jakim stopniu ten problem nabrał aspektu kryminalnego, w świetle najnowszych odkryć, powinno zostać określone przez odpowiednie instytucje.”

(„Nerve Gas from Catalytic Converters” by Dr Hans A. Nieper Department of Medicin, The Paracelsas Hospital, Hannower, Germany August 1995 Tłumaczenie z j. angielskiego, mgr Jolanta Krupkowska-Ziętkiewicz, Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego. Nr repertorium: 95/2001 Poznań, dnia 11 lutego 2001)

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.