Magnetyzery nie mogą działać?

Gdy ponad 60 lat temu, belgijska firma CEPI jako pierwsza w świecie, uruchomiła produkcję magnetyzerów wodnych - w europejskiej prasie fachowej ukazało się wiele krytycznych opinii różnych naukowców i specjalistów - praktyków. Bo przez wiele lat twierdzono uparcie, że pole magnetyczne nie oddziaływuje na wodę. Wobec tego, magnetyzery, nie mogą działać.

Dopiero kilkanaście lat temu naukowcy ustalili mechanizm działania pola magnetycznego w środowiskach wodnych i opisali wpływ magnetyzerów na parametry fizykochemiczne wody.

Aż 12 naukowców otrzymało NAGRODY NOBLA, w okresie od 1943 do 1998 roku, za odkrycia istotnego wpływu pola magnetycznego na cząsteczki. Japoński naukowiec, Makoto Mitaka oświadczył, że jego zdaniem, trudno byłoby wskazać cześć składową współczesnego auta, która ma tak silną rekomendację WIELKIEJ NAUKI, jaką mają dobre magnetyzery.

Dzisiaj o magnetyzerach wodnych, uczą się studenci, a przepisy odbioru technicznego kotłowni w wielu krajach (również w Polsce), nakazują montaż tych urządzeń w celu zabezpieczenia wymienników ciepła i instalacji wodnych.


WPŁYW MAGNETYZERÓW NA PRACĘ SILNIKA.

Zdaniem wielu fizyków krajowych i zagranicznych, aktywacja magnetyczna paliwa powoduje rozbijanie dużych „gron węglowodorowych” w paliwie i nadanie im ładunku, który ułatwia połączenie „węglowodór - tlen” w wyniku równoczesnej aktywacji powietrza. Efektem jest znacznie lepsze spalanie mieszanki w komorze silnika, wzrost mocy i momentu obrotowego. Wymiernym skutkiem jest oszczędność paliwa, dłuższa żywotność sondy lambda i katalizatora.

Praktyczną przydatność aktywacji magnetycznej paliw odkryli niemieccy inżynierowie w roku 1941, którzy zastosowali magnetyzery w silnikach samolotów MESSERSCHMITT. Stwierdzili dwa zaskakujące efekty - znaczny spadek zadymienia i zużycia paliwa lotniczego.

Później, temat ten był rozwijany w USA w ramach badań NASA, a następnie w Japonii, na obiektach przemysłowych zasilanych gazem lub olejem oraz w motoryzacji. Amerykanie ujawnili, że stosują aktywatory magnetyczne według wynalazku profesora Simona Ruskina z Centrum Badań Kosmicznych w Los Alamos, do konwersji paliw rakietowych, czyli do zamiany parawodoru w ortowodór, w celu zintensyfikowania procesów spalania paliwa. 

   
Silnik rakietowy na stanowisku badawczym w Los Alamos Magnetyzery profesora Simona Ruskina poprawiają spalanie paliw rakietowych

Pionierem oryginalnych rozwiązań technicznych magnetyzerów do zastosowań w przemyśle i w silnikach samochodowych, jest japoński naukowiec, Saburo Moriya, autor wielu wynalazków, chronionych patentami.

Jego patenty cytują twórcy amerykańskich magnetyzerów, jak: Merrill F. Kottmeier, Frank Saneto, Herman E. Menold, i inni. Z licznych badań wynika, że magnetyzery japońskie zapewniły znaczne zwiększenie sprawności spalania paliwa w silnikach spalinowych, co przełożyło się na wymierną oszczędność paliwa i poprawę parametrów trakcyjnych aut, przy mniejszej emisji związków toksycznych w spalinach.

   
Efekty stosowania magnetyzacji gazu w japońskim przemyśle można odczytać na aparaturze pomiarowej Magnetyzery japońskiego naukowca, Saburo Moriya zapewniają oszczędność paliwa w samochodach i redukcję związków toksycznych w spalinach

Słynni fizycy, jak Verdet i Kerr - twierdzą, że wpływ aktywacji magnetycznej na węglowodory i ich pochodne jest często większy niż na wodę i jej roztwory.

Wpływ magnetyzacji na uzdatnienie paliwa i powietrza w samochodach potwierdzają zarówno liczne badania wykonane w specjalistycznych ośrodkach badawczych, politechnikach, autoryzowanych serwisach jak również tysiące prywatnych użytkowników DOBRYCH MAGNETYZERÓW. Niestety, na polskim rynku istnieje wiele tego typu urządzeń, które uzyskują „oszczędności” w granicach błędów pomiarowych. Nie służą one promocji magnetyzacji paliw, ale zapewniają zyski producentom takich pseudooszczędzaczy. Potwierdzają to naukowcy, eksperci, rzeczoznawcy i diagnostycy samochodowi, którzy badali różne magnetyzery, oferowane szczególnie na Allegro lub na giełdach samochodowych. Okazało się, że wykonanie magnetyzera, który zapewnia oszczędność paliwa o 10% powyżej błędów pomiarowych, nie jest łatwe i tak proste, jak można by sądzić na podstawie konstrukcji urządzenia. Dobry magnetyzer posiada swoją tajemnicę technologiczną, znaną tylko nielicznym producentom.


Markowy MULTIMAG, wykazuje dużą skuteczność działania w różnych autach, zasilanych benzyną, LPG lub ON. Oszczędność paliwa mieści się w przedziale od 13% do 20%, a moc i moment obrotowy rosną o ok. 10%. Koszty zakupu szybko się więc zwracają.

Wynalazek chronią patenty: Polska nr 186233, Europa nr 0964994, USA nr 6143045 oraz technologia „know-how”.

   

 
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.