Światowe nagrody

Rewelacyjny sukces MULTIMAG-ów

w Brukseli na Światowej Wystawie Wynalazków i Innowacji

"Brussels - Eureka 2001"

Bruksela 13 - 18 listopada 2001r

Międzynarodowe Jury, składające się z przedstawicieli 26 państw świata - przyznało aktywatorom magnetycznym nowej generacji MULTIMAG :

  • Złoty Medal z Wyróżnieniem

  • Nagrodę Specjalną za najbardziej oryginalny wynalazek

  • Nominację do "Oscara Wynalazków" czyli do Grand Prix "Brussels Eureka 2001"

Wystawa wynalazków i Innowacji "Brussels Eureka" uważana jest za najbardziej prestiżowy salon wynalazków i nowych rozwiązań naukowo-technicznych w świecie. Wynalazki i innowacje objęte ochroną patentową, zgłaszane są przez agencje i organizacje rządowe poszczególnych państw. W trakcie wystawy, prezentowane wynalazki oceniają zespoły międzynarodowych ekspertów z danych dziedzin nauki i techniki. Najczęściej są to profesorowie wyższych uczelni technicznych lub instytutów naukowo-badawczych, delegowani przez swoje rządy do pracy w Jury lub Zespołach Ekspertów.


UWAGA ! Więcej informacji o nagrodach zdobytych przez MULTIMAGI na Światowych Wystawach Wynalazków, Innowacji i Nowych Technologii znajduje się w pozycji MITY I FAKTY w pkt. 10 - Zapraszamy

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.