Patenty

Patent Polski nr. 186233, Patent Europejski nr. 0964994

Patent Niemiecki DE 69825730T2, United States Patent No. 6,143,045

Nowe technologie wypierają stare - MULTIMAGOM można zaufać !

 

 

Spośród różnych rodzajów magnetyzerów, krajowych i zagranicznych, oferowanych w Polsce, tylko  MULTIMAGI działają w oparciu o nową w skali światowej technologię asymetrycznej aktywacji paliw węglowodorowych.

Ochrona patentowa w Europie oraz patenty:  PL nr. 186233 , Europa  nr. 0964994, DE 69825730T2 USA nr. 6,143,045 potwierdzają, że zarówno metoda jak i magnetyzery MULTIMAG;

 

  • stanowią nowe w skali światowej rozwiązanie o charakterze technicznym, które nie narusza praw wyłącznych innych wynalazków z tej dziedziny,

 

  • są oryginalne i nie wynikają w sposób oczywisty ze stanu techniki,

 

  • nadają się do efektywnego stosowania w praktyce.

 

Dlatego tylko MULTIMAGI, pewne swoich walorów, jako jedyne w Polsce, poddane zostały ostrym testom laboratoryjnym i eksploatacyjnym w ramach krajowego konkursu pod hasłem „Kto udowodni, że MULTIMAG nie działa, otrzyma miliard złotych nagrody” ( Moje Auto i Rynek Motoryzacyjny nr. 1/99 )

PATENTY >

Ochrona Patentowa MULTIMAG-ów

 
1

 nr. 61651, nr. 58888, nr. 59201, nr. 117641, nr. 139456, nr.107449, DE 300 68 376 i inne

1
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.