Rozprawa Doktorska - dr inż. Grzegorz Szyjka

Rozprawa Doktorska - dr inż. Grzegorz Szyjka

Politechnika Poznańska

Obszerny materiał badawczy - oceniony pozytywnie przez 26 profesorów, w ramach Rozprawy Doktorskiej w Politechnice Szczecińskiej - wykazał skuteczne działanie magnetyzerów MULTIMAG.

Ujawniamy wyniki badania magnetyzerów, o których pisaliśmy na naszej stronie internetowej. Trwające 5 lat badania laboratoryjne i eksploatacyjne, wpływu magnetyzerów na przebieg procesu spalania paliwa w silnikach spalinowych - zakończone zostały pomyślną obroną pracy doktorskiej.

Badania wykonane w Politechnice Szczecińskiej, są pierwszymi w Polsce o tak szerokim zakresie badawczym, z zastosowaniem wielu rodzajów paliw oraz różnego typu magnetyzerów.

Tematem pracy była ocena wpływu aktywatorów magnetycznych na wybrane czynniki eksploatacyjne silników z zapłonem samoczynnym.

Autorem jest dr inż. Grzegorz Szyjka z Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Politechniki Szczecińskiej. Promotorem był prof. dr hab .inż. Janusz Mysłowski, a recenzentami - profesorowie : Sławomir Luft oraz Tadeusz Bes. Publiczna obrona pracy odbyła się w miesiącu styczniu 2007 roku.

Całe opracowanie o objętości ponad 200 stron, znajduje się w Czytelni Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej.
Zawiera bardzo bogatą dokumentację badawczą - wyniki badań, wykresy, obliczenia, analizy, opisy, zdjęcia etc.


Do kilkuletnich badań szczegółowych, zakwalifikowano tylko dwa rodzaje magnetyzerów :

1) magnetyzery nakładkowe, paliwa i powietrza typu MULTIMAG, oraz

2) magnetyzery przepływowe paliwa, z bardzo silnymi magnesami - innej firmy.

nazwy tej firmy nie wymieniamy, mimo że jest podana w pracy doktorskiej, gdyż magnetyzery te wykazały słabsze działania, a nawet pogorszenie wyników - po 150 godzinach eksploatacji.

Efekty uzyskane dzięki magnetyzerom MULTIMAG, można opisać, jako : 3 razy po 10 % oraz 1 raz 56 %

Picture

Oznacza to, że MULTIMAGI - zapewniły :

  • średni spadek zużycia paliwa 10%

  • średni wzrost mocy silnika 10%

  • średni wzrost momentu obrotowego 10%

  • spadek zadymienia, aż 56%

Wyniki te uznano za bardzo korzystne, gdyż przedmiotem badań były głównie silniki Diesla o dużych pojemnościach - od 6842 ccm / silnik 359 / do 9600 ccm / silniki w autobusach VOLVO /. Ponadto do obliczenia wyników średnich, powyżej błędów pomiarowych - odrzucono najkorzystniejsze wyniki w zakresie niskich prędkości obrotowych i wysokich obciążeń silnika - zgodnie z przyjętym programem badań. Oszczędność paliwa w tym zakresie, przekraczała nawet 16 %.

WYNIKI, OPISY I ANALIZY, ZAWARTE W PRACY DOKTORSKIEJ

W oparciu o analizę literaturową zagadnienia, wyodrębniono czynniki eksploatacyjne mogące wpłynąć na parametry eksploatacyjne badanego silnika oraz zadymienie spalin. Stworzono plan frakcyjny, dwuwartościowy na podstawie którego przeprowadzono badania wstępne.

Analiza otrzymanych wyników oraz ich porównanie z pracami prowadzonymi w innych placówkach naukowych, pozwoliły wyodrębnić czynniki istotne dla badań właściwych. Zaliczono do nich : rodzaj aktywatorów magnetycznych, rodzaj paliwa zasilającego silnik i stan oleju silnikowego.

Zgodnie z założonym programem badań, sprawdzono jak zmieniają się podstawowe parametry silnika przy zastosowaniu poszczególnych zestawów aktywatorów magnetycznych.

Silnik 359 podczas prowadzonych badań, zasilano olejem napędowym / ON /, natomiast w poszczególnych cyklach badawczych, dodatkowo silnik zasilano paliwami o różnych właściwościach fizykochemicznych ;

» olejem napędowym letnim ON ,- niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50 , - czystym olejem rzepakowym OR,
» estrem metylowym oleju rzepakowego RME,- mieszaniną BIOXDIESEL, składającą się z 70 % oleju napędowego ON, 25 % estru metylowego oleju rzepakowego RME i 5 % odwodnionego etanolu EOL.

To smarowania silnika stosowano olej LOTOS DIESEL 15W/40 CG - 4/ SH

Picture

Wyniki badań przedstawiono w formie zbiorczych charakterystyk zewnętrznych, które szczegółowo zostały opisane w rozdziale 4.1 rozprawy doktorskiej. Z otrzymanych wyników sporządzono charakterystyki mocy N = f ( n ), momentu obrotowego M = f ( n ), jednostkowego zużycia paliwa g = f ( n ), godzinowego zużycia paliwa G = f ( n ), współczynnika absorpcji promieniowania podczerwonego k = f ( n ) oraz temperatury spalin t = f ( n ).

Picture

Uwaga !

W celu zapewnienia badaniom maksymalnej wiarygodności - zastosowano metodę podwójnego sprawdzania skutków działania magnetyzerów. Oznacza to , że pomiary mocy, momentu obrotowego, zużycia paliwa, zadymienia i temperatury spalin - wykonywano, dla :

a) pracy silnika z zamontowanymi magnetyzerami po 1 godzinie oraz po 10, 20 , 40, 60 ,80 ,100 ,120, 140 ,160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 470 i 500 godzinach pracy, a następnie - po :

b) ZDJĘCIU MAGNETYZERÓW Z PRZEWODU PALIWA I POWIETRZA.

Zakres badanych prędkości obrotowych silnika wynosił od 1200 do 2700 obr./ min.

W przypadku "a" - pracy silnika z magnetyzerami, stwierdzono spadek zużycia paliwa, wzrost mocy i momentu obrotowego oraz spadek zadymienia i temperatury spalin.

W przypadku "b" - po zdjęciu magnetyzerów zanotowano wyraźny wzrost zużycia paliwa, spadek mocy i momentu obrotowego oraz wzrost zadymienia i temperatury spalin.

Dowodami są liczne wyniki badań oraz charakterystyki zewnętrzne silnika, zawarte w pracy doktorskiej.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.