Miliard złotych nagrody

Moje Auto nr 1. listopad 1999 

str. nr. 46

Kto udowodni, że Multimag nie działa, otrzyma 

Miliard złotych nagrody

Postęp ma swoją cenę. Od wielu miesięcy na tych tamach prezentujemy opinie specjalistów testujących aktywatory magnetyczne Multimag. Są one, nieskromnie mówiąc, rewelacyjne. Być może dlatego niektórzy fachowcy z branży motoryzacyjnej, nie znający zasad działania urządzenia kwestionują ich wiarygodność.

Zaproponowaliśmy więc producentowi Multimagów grę va banque, przedstawiając twarde warunki konkursu, jakiego dotychczas w branży motoryzacyjnej nie było.

      Sto tysięcy nowych złotych, czyli miliard starych, otrzyma ten, kto jako pierwszy wskaże samochód i udowodni, że zainstalowane w nim aktywatory magnetyczne Multimag nie działają. Wybierać można spośród wszystkich marek i typów aut, zasilanych benzyną, ON lub LPG, począwszy od super sportowych jak: Lamborghini, Lotus, Ferrari, Maserati, McLaren, Porsche, Chevrolet Corvette, Jaguar... etc. Poprzez najnowsze modele Rolls-Royce'a, Rovera, Lincolna, Mercedesa, BMW, Volvo, Toyoty, Hondy, Forda, Opla, Peugeota, Citroena, Audi, Mitsubishi, Fiata, Daewoo... aż do starszych aut z zasilaniem gaźnikowym.

Nagrodę wypłaci Międzynarodowe Centrum Aktywacji Magnetycznej "Ekocentrum" za udowodnienie na podstawie badań na hamowni oraz w warunkach eksploatacyjnych, że istnieje taki samochód, w którym aktywatory magnetyczne Multimag (tylko te, a nie żadne inne) nie wpłyną korzystnie na: wzrost mocy i dynamiki silnika, oszczędność paliwa, redukcję CO i HC, dłuższą żywotność silnika, ochronę katalizatora. Do udziału w konkursie zapraszamy naukowców i praktyków z instytutów silników spalinowych uczelni technicznych, ośrodków badawczo-rozwojowych branży motoryzacyjnej, laboratoriów badawczych wszystkich fabryk samochodów w Polsce, serwisów mechaniki pojazdowej posiadających dobre warunki techniczne do przeprowadzenia obiektywnych badań.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Samochód przeznaczony do badań będzie sprawny technicznie, a wszelkie parametry silnika będą zgodne z zalecanymi przez producenta.

2. Montażu aktywatorów Multimag w wybranym aucie dokonają przedstawiciele B.K.M TRUST International i P.T.H. "AKRA".

3. Badania będą prowadzone zgodnie z aktualnymi, międzynarodowymi przepisami, w obecności specjalistów japońskich, szwedzkich i polskich, reprezentujących M.C.A.M.

4. Stanowisko badawcze oraz aparatura kontrolno-pomiarowa posiadać będzie aktualne atesty i homologacje.

5. Warunki techniczne i organizacyjne badań będą uzgodnione na piśmie pomiędzy M.C.A.M. "Ekocentrum" a jednostką lub osobami przystępującymi do konkursu.

Uwaga!

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa po 3 miesiącach od dnia wydania niniejszego numeru "Mojego Auta".

  6 X NOBEL

Rozmowa z mgr inż. Krystianem Witaszakiem dyrektorem Trust International

Dziękuję za przyjęcie przez "Ekocentrum", którego pańska firma jest członkiem, propozycji zorganizowania tak spektakularnego konkursu i postawienie na szali miliarda starych złotych. To solidny argument, przemawiający do wyobraźni, który stawia pańskich oponentów w niezręcznej sytuacji.

    0 to właśnie chodzi, aby zamieszać w polskim piekiełku. Multimagi to dla milionów kierowców oszczędności na paliwie, lepsza eksploatacja samochodu, a dla nas wszystkich czyste powietrze. Mimo to, wielu pseudofachowców nie chce wierzyć faktom, czyli wynikom pomiarów. Czasem jest to efekt cywilizacyjnego opóźnienia, niechęci do tego czego się nie rozumie. Tymczasem wpływ pola magnetycznego na paliwo jest udokumentowany nagrodami Nobla.

Czy mógłby pan powiedzieć, jakie są związki prac nagrodzonych Noblem z propagowanymi przez pan urządzeniami?

    Dwunastu naukowców: Otto Stern w roku 1943, lsidor Isaac Rabi w roku 1944, Felix Bloch i Edward Purcell w roku 1952, Willis Lamb i Polykarp Kusch w roku 1955, Sin-Itero Tomonaga, Isaac Schwinger i Richard Feynman w roku 1965, Robert B.Laughlin, Horst J.Stärmer, Daniel C.Tsui w roku 1998 otrzymali nagrody Nobla za badanie wpływu pola magnetycznego na cząsteczki.  Aktualna teoria dotycząca wpływu pola magnetycznego na paliwa węglowodorowe sugeruje, że przyłożone pole zwiększa powierzchnię cząsteczek węglowodorowych i pomaga w dokładniejszym wymieszaniu cząsteczek powietrza, ułatwiając pełniejsze spalanie w silniku.

    Cząsteczki węglowodorowe są duże i mają tendencję do łączenia się w długie łańcuchy. W wyniku działania sił van der Waalsa łańcuchy te mają tendencję do zwijania się w grupy. Grupy te dostają się do komory spalania silnika, gdzie poddawane są działaniu ciśnienia, wysokiej temperatury i iskry. Prowadzi to do wybuchu, który popycha stok tworząc ruch, Niestety, wszystkie produkowane współcześnie silniki emitują w wyniku niepełnego spalania znaczące ilości węglowodorów i innych toksycznych gazów.

    W paliwie przepływającym przez odpowiednie pole magnetyczne działanie sit van der Waalsa zostaje przezwyciężone, powodując rozdzielenie grup i łańcuchów, a w rezultacie zwiększenie powierzchni cząsteczek, powodujące dokładniejsze wymieszanie z cząsteczkami tlenu. Zwiększenie powierzchni i lepsze wymieszanie z cząsteczkami tlenu zapewnia pełniejsze spalanie paliwa. Pełniejsze spalanie przekłada się na większą ilość energii, niższą emisję substancji toksycznych oraz wyższą sprawność uzyskaną ze spalonego paliwa.

Jakie są korzyści w efekcie pełniejszego spalania paliwa?

     Pełniejsze spalanie paliwa zapewnia trzy podstawowe korzyści. Pierwszą jest ograniczenie zużycia paliwa, drugą ograniczenie emisji spalin, a trzecią - wyższa sprawność, Ograniczenie zużycia wynika z większej ilości energii powstającej w wyniku pełniejszego spalania. Według amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA, toksyczne emisje w spalinach są wynikiem niepełnego spalania. Wyniki prób różnego rodzaju urządzeń do magnetycznej obróbki paliwa wskazują na możliwość obniżenia emisji spalin o 45 - 75 %

Dlaczego więc fabrycznie nie montuje się tych urządzeń w samochodach ?

    Na początku lat 90. roczne zużycie paliwa przez silniki drogowe w USA wynosiło ponad 134 miliardy galonów ( 507 miliardów litrów ).   Średnia cena galona wynosiła w 1991 roku 1,09 USD, co oznacza rocznie ponad 146 mld USD przychodów ze sprzedaży paliwa. Udział rządu federalnego w tych przychodach wynosi ponad 49 mld USD. Oprócz silników drogowych, silniki nie drogowe zużywają rocznie około 135 miliardów galonów paliwa ( 511 miliardów litrów ). Urządzenie ograniczające zużycie o 15 % spowodowałoby zatem zmniejszenie rocznych przychodów o prawie 45 mld USD, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z podatków o niemal 20 mld USD rocznie.

Rozmawiał Tadeusz Gołąbek

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.