Koniecznie dwa, a nie jeden!

Moje Auto nr 4. styczeń 1998

str. nr. 49

Wyjaśniamy na wstępie, że rzecz dotyczy silników z zapłonem iskrowym zasilanych paliwem LPG, czyli mieszaniną gazów propanu i butanu. Okazuje się, że w tym przypadku wymagane są magnetyzery paliwa.

Cóż, przyznajemy, ze popełniliśmy gafę i nie przeczytawszy uważnie instrukcji, zamontowaliśmy w silniku Poloneza zasilanego gazem tylko jeden magnetyzer paliwa typu Multimag FE. Nic dziwnego, że nawet po pokonaniu kilku tysięcy kilometrów w pracy silnika praktycznie nic nie zmieniło się. Błąd, przypadkiem zresztą dostrzegł sam dyrektor biura Kooperacji Międzynarodowej Trust Inernational Krystian Witaszak.

Po zamontowaniu drugiego magnetyzera zmiany w pracy jednostki napędowej opisywanego Poloneza (dodajmy, ze znajdującej się jeszcze w dość dobrym stanie) stały się od razu zauważalne. Już pierwszego dnia, po przejechaniu 50 km obroty biegu jałowego wzrosły o około 200 obr/min tak, że konieczna była ich powtórna regulacja. Jednocz śnie praca silnika stała się bardziej „miękka" i płynna. Przyczyn relatywnie dużego wzrostu obrotów biegu jałowego należy upatrywać w poprawie procesu spalania - istocie stosowania magnetyzerów. Można śmiało przyjąć, że zmniejszeniu uległo również zużycie paliwa, aczkolwiek w chwili przygotowywania tego tekstu nie dysponowaliśmy jeszcze konkretnymi wynikami. Jedno jest natomiast pewne, w jednostkach napędowych zasilanych paliwem LPG musza znajdować się 2 magnetyzery umieszczone możliwie blisko siebie na przewodzie doprowadzającym gaz z reduktora do mieszalnika.

Podpis pod zdjęciem : W silnikach zasilanych paliwem LPG muszą znajdować się 2 magnetyzery. Należy je zamontować na przewodzie doprowadzającym gaz z reduktora do mieszalnika.

( P.B.)

 Montaż bez improwizacji

Każdy aktywator magnetyczny ( magnetyzer ) jest skuteczny tylko wówczas, jeżeli został właściwie zamontowany. Z listów kierowanych do redakcji wiemy, że wielu kierowców, a nawet doświadczonych mechaników, dość dowolnie interpretują zalecenia producenta. Przypominamy więc gdzie możemy instalować Multimagi.

Miejsca instalowania aktywatorów paliwa FE

· Silniki benzynowe z gaźnikiem - Aktywator paliwa FE montujemy jak najbliżej gaźnika, tuz przy obejmie mocującej przewód paliwowy. Przed założeniem aktywatora należy sprawdzić trwałość połączenia przewodu paliwa z gaźnikiem, zlikwidować wszelkie luźne połączenia przewodów na odcinku pompa paliwowa - gaźnik. (rys. 1)

· Wtrysk jednopunktowy - (benzyna) Aktywator FE montujemy na przewodzie zasilającym wtryskiwacz, w odległości 5 do 10 cm od urządzenia wtryskowego (rys. 2). Ponadto montujemy aktywator powietrza AE.

· Wtrysk wielopunktowy – (benzyna) Aktywator paliwa FE montujemy na przewodzie zasilającym w odległości 5 do 10 cm od urządzenia wtryskowego (rys. 3). Aktywator powietrza AE montujemy według jednego z wariantów przedstawionych na rys. 4 i 5.

· Samochody osobowe z silnikiem diesla Aktywatory paliwa FE montujemy na przewodzie paliwowym, pierwszy 5 cm od pompy wtryskowej, a drugi FE 1 cm od pierwszego (rys. 6). Aktywator powietrza AE montujemy według jednego z wariantów przedstawionych na rys. 4 i 5.

Miejsca instalowania aktywatorów powietrza AE

Aktywator powietrza AE montujemy w taki sam sposób jak aktywator paliwa FE lecz na wlocie powietrza do filtra lub za filtrem powietrza.

• Aktywator AE montujemy na wlocie do filtra powietrza jak najbliżej filtra (najlepiej na odcinku elastycznym z gumy lub plastiku). Wskazane jest zamocowanie aktywatora AE na wspólnym wlocie ciepłego i zimnego powietrza (rys. 4).

  Aktywator AE montujemy za filtrem powietrza (A) lub za turbosprężarka (B). Jeżeli silnik nie posiada turbosprężarki a jest możliwość zamocowania aktywatora AE za filtrem powietrza to mocujemy za filtrem (rys. 5).

Kolejna sprawa związana z eksploatacja aktywatorów magnetycznych dotyczy okresu stabilizacyjnego.

Okres stabilizacyjny oznacza czas niezbędny do rozpuszczenia osadów (nagaru) w silniku i całkowitego nasycenia magnetycznego wszystkich części metalowych pomiędzy zainstalowanym aktywatorem a komora spalania. Wstępne nasycanie trwa ok. 7 dni, natomiast całkowite ok. 90 dni. W pierwszym, intensywnym okresie rozpuszczania osadów może wystąpić niestabilne zużycie paliwa. Nie należy się tym przejmować. Po okresie stabilizacyjnym, silnik będzie pracował równomiernie, uzyskując płynna, łagodna pracę i znacznie łatwiejszy rozruch w każdych warunkach. Silnik nie tylko odzyska swoją utracona moc, ale zyska dodatkowa energię dzięki pełniejszemu spaleniu magnetyzowanego paliwa wskutek aktywacji magnetycznej. Moc silnika i jego dynamika będą stopniowo wzrastać, zyskując najlepsze parametry pod koniec 90-dniowego okresu stabilizacyjnego. Jednym z dowodów działania aktywatora w samochodach gaźnikowych będzie wzrost obrotów biegu jałowego silnika o ok. 250 do 400 obr./min. Obroty te należy zmniejszyć dysza składu mieszanki i położeniem przepustnicy. Silnik będzie potrzebował więcej powietrza a mniej paliwa. W silnikach z wtryskiem jedno i wielopunktowym, proces regulacji stosunku paliwa do powietrza oraz zmniejszenie obrotów biegu jałowego odbędzie się automatycznie i nie wymaga żadnych regulacji.

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.