Czy magnetyzery są potrzebne?

Twoje Auto nr 5. lipiec 1997
str. nr. 24

Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Szczypiorowskim z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej 

Czy magnetyzery są potrzebne w nowoczesnych silnikach samochodowych?

Nawet nowoczesne silniki spalinowe, z pięcioma zaworami na każdym cylindrze i układami elektronicznymi nowej generacji - potrzebują magnetycznej aktywacji, czyli obróbki paliwa. Gdyby, najlepsze współcześnie konstrukcje silników zapewniały pełne spalanie mieszanki paliwowo-powietrznej, to katalizatory nie byłyby potrzebne. Nie musiałyby dopalać tego, czego nie udało się spalić w komorze silnika. Ciągle jednak wyrzucają zbyt dużo nie spalonego paliwa w postaci trujących a zarazem palnych gazów, jak tlenek węgla i węglowodory.

Dlaczego tak się dzieje nawet w najnowszych silnikach?

Okazuje się, że procesy decydujące o spalaniu paliwa w komorach silnika są przypadkowe i niepowtarzalne. Jest z nimi tak, jak z powtarzalnością liczb wygranych w Toto-Lotku. Maszyna losująca jest ciągle ta sama, ilość kulek wrzucanych do niej również nie ulega zmianie, ale wylosowane liczby za każdym razem są inne.

Podobnie jest z całym procesem przygotowania i przepływu paliwa i powietrza, tworzeniem mieszanki, pól stężeń ładunku, wydzielaniem ciepła etc. Procesy te są zróżnicowane w silnikach o różnych systemach spalania.

 Czy nie prościej byłoby, zamiast stosowania magnetyzerów, skonstruować lepszy silnik?

Żadne ze współczesnych rozwiązań odpowiedzialnych za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach tłokowych, nie potrafi dokonać zmian w strukturze atomowej i cząsteczkowej paliwa.

Nowe konstrukcje silników spalinowych przypominają raczej coraz lepsze i bardziej precyzyjne mieszalniki i dozowniki cząstek paliwa z powietrzem. Cząsteczki te mają różne właściwości i łączą się wzajemnie ze sobą, tworząc większe zgrupowania, podobne do „gron". Cóż z tego, że nowoczesne rozwiązania zapewniają coraz lepsze mieszanie tych stosunkowo dużych „gron" paliwa i pozwalają dokładniej ustalać stosunek paliwa do powietrza, wykorzystując do tego celu subtelną elektronikę, skoro i tak ciągle mieszają te same duże, zbyt duże grupy cząstek paliwa.

Jak można udowodnić, że magnetyzery naprawdę działają?

Efekt działania aktywatora magnetycznego w samochodzie można wykazać w ciągu kilkunastu minut. Wystarczy podłączyć analizator spalin, przed założeniem magnetyzera, a następnie drugi raz po upływie kilkunastu minut pracy silnika z magnetyzerem. Różnice w emisji tlenku węgla i węglowodorów będą dowodem działania magnetyzera. Mniejsza ilość tych związków w spalinach oznacza zmniejszenie zużycia paliwa. Ścisła zależność między tymi parametrami nie budzi żadnej wątpliwości, zarówno wśród naukowców jak i praktyków znających procesy spalania.

Ważną cechą dobrego magnetyzera jest jego działanie w całym zakresie prędkości obrotowych silnika i przy różnych obciążeniach. Nie wszystkie urządzenia tego typu znajdujące się na rynku posiadają takie zalety.

Znane są różne typy magnetyzerów. Nie wszystkie są skuteczne.

Tradycyjne magnetyzery europejskie i ich „analogi" działają na ogół wybiórczo, w pewnych zakresach pracy silnika. Zbudowane są bowiem na tradycyjnych magnesach o równych objętościowych gęstościach energii między biegunem północnym „N" a południowym „S". Japońscy specjaliści od produkcji magnesów ceramicznych twierdza, że istnieje aż 17 parametrów technicznych, decydujących o ich jakości i stabilności pracy w okresie eksploatacji.

Z doświadczeń i badań prowadzonych przez zespół naukowców Międzynarodowego Centrum Aktywacji Magnetycznej „Ekocentrum" wynika, że zbudowanie aktywatorów dobrej jakości wymaga dostępu do bardzo nowoczesnej aparatury.

Zespół naukowców i praktyków we współpracy z Research Center for Advanced Energy Conversion na Uniwersytecie Nagoya, doprowadził do skonstruowania aktywatorów magnetycznych na podstawie nowatorskiej w skali światowej technologii „know-how". Specjaliści japońscy, szwedzcy i polscy opracowali nie tylko aktywatory Multimag i Ecomag do samochodów osobowych i ciężarowych, lecz również aktywatory i technologię aktywacji pyłu węglowego i mazutu, co stanowi nowość w skali światowej.

Dziękuję za rozmowę.

(opt)

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.