Sposób montażu aktywatora paliwa

SPOSÓB MONTAŻU MULTIMAGÓW FE
rys. 1
Pasek plastikowy przeciągnąć przez otwory górnej i dolnej części aktywatora 
z jednej strony. Nie zaciągać do końca, pozostawiając pętlę ok.3cm. Przewód paliwowy winien znajdować się we wgłębieniu jak pokazano na rys. 1.
rys. 2
Paski plastikowe z jednej i drugiej strony zaciągnąć równo w taki sposób, aby odległość "A" była równa odległości "B". Przewód paliwowy powinien ściśle przylegać do obydwu części aktywatora jak pokazano na rys. 2.
 
Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.