Sposób montażu aktywatora powietrza

SPOSÓB MONTAŻU MULTIMAGÓW FE

rys. 3 

Pasek plastikowy przeciągnąć przez otwory górnej i dolnej części aktywatora z jednej strony. Nie zaciągając do końca pozostawić pętlę. 
Przewód powietrzny winien znajdować się pomiędzy częściami aktywatora jak pokazano na rys. 3.

rys. 4

Paski plastikowe z lewej i prawej strony aktywatora zaciągnąć równocześnie w taki sposób, aby odległość "A", była równa odległości "B". Przewód powietrzny winien ściśle przylegać do obydwu części aktywatora jak pokazano na rys. 4.
.
 

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.