Politechnika Wrocławska

INSTYTUT KONSTRUKCJI I EKSPLOATACJI MASZYN

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych

Raport serii SPRAWOZDANIA nr S/025/2001

Badania magnetyzerów Multimag w trakcie próby trwałościowej na hamowni silnikowej

Dr inż. Andrzej Kaźmierczak

Inż. Stanisław Krzepina

Słowa kluczowe : silnik spalinowy, toksyczność, magnetyzer.

Wrocław 2001

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.