UZDATNIANIE WODY, OCHRONA INSTALACJI

AKTYWATORY MAGNETYCZNE NOWEJ GENERACJI DO UZDATNIANIA WODY I ŚCIEKÓW

OPRACOWANE PRZEZ NAUKOWCÓW JAPOŃSKICH, SZWEDZKICH I POLSKICH.

2ME1DOMEK

 

EKOCENTRUM – Międzynarodowe Centrum Aktywacji Magnetycznej,
The Ecocenter Group, Inc. International

MULTIMAG są pierwszymi w świecie aktywatorami magnetycznymi, z magnesami ceramicznymi o asymetrycznych gęstościach energii pomiędzy biegunami.
Dzięki temu, wyróżniają się bardzo dużą skutecznością oddziaływania na wodę, ciecze technologiczne, ścieki, pył węglowy, gaz, olej, mazut, benzynę i LPG.

MULTIMAGI są przedmiotem ochrony patentowej w USA, Polsce i wielu krajach świata :

Patent Polski nr. 186233, Patent Europejski nr. 0964994,
United States Patent No. 6,143,045

 

 


   
Efektem uzdatniania magnetycznego cieczy jest:

— stabilizacja pH oraz zmniejszenie
     napięcia powierzchniowego cieczy

— aktywizacja procesów utleniania i redukcji,


— zmniejszenie zużycia środków chemicznych 
    do uzdatniania wody ( od 30 do 50 %)


— poprawa zapachu i klarowności wody

 

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.