PALIWA- GAZ I OLEJ

MULTIMAG  zapewnia mniejsze zużycie gazu lub oleju w piecach grzewczych, 
domowych i przemysłowych o 13 % do 20 %.

To są fakty potwierdzone przez ekspertów i setki użytkowników  magnetyzerów, które nie mają konkurenta.

Ceny paliw ciągle rosną  -  warto płacić mniej  po zastosowaniu aktywatorów MULTIMAG


O F E R T A

zastosowania aktywatorów magnetycznych MULTIMAG na instalacji gazowej lub olejowej pieców grzewczych  -
w celu :

- obniżenia zużycia gazu  lub oleju od 13% do 20 % (w piecach przemysłowych ok. 10 % )

- redukcji emisji  CO , HC i  NO x  o  ok. 50 %.

- zmniejszenia emisji CO2 w wyniku mniejszego zużycia paliwa.


Ponad 16 lat zajmujemy się wdrażaniem technologii i urządzeń służących obniżeniu zużycia gazu i oleju opałowego na dużych obiektach przemysłowych , takich jak ; piece hutnicze,  wanny szklarskie, piece tunelowe do wypału ceramiki budowlanej, porcelany, piece grzewcze c.o. i c.w.u. i inne.
W roku 1992 jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy przemysłowe stosowanie aktywatorów magnetycznych prod. USA, a od roku 1998 do chwili obecnej-wdrażamy technologię aktywacji paliw węglowodorowych za pomocą najnowszej generacji aktywatorów typu MULTIMAG- opracowanych przez naukowców i praktyków z Japonii, Szwecji i Polski. Urządzenia MULTIMAG posiadają patenty w Polsce nr. 186233, w Europie nr. 0964994 i w USA nr. 6,143,045.

 

W zespole autorskim wynalazku MULTIMAG są m.in..uznani w świecie eksperci zajmujący się optymalizacją procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych - słynny japoński profesor Norio Arai z Instytutu Nowych Żródeł Energii na Uniwersytecie Nagoya ( Research Center for Advanced Energy Conversion ) oraz profesor Wojciech Nowak, konsultant naukowy w tym Instytucie.
Dzięki ich wieloletnim badaniom laboratoryjnym i przemysłowym w japońskich hutach metali ,w których zastosowano magnetyczną aktywację gazu - dysponujemy specjalistyczną wiedzą “know-how” z której korzystamy w procesie wdrażania aktywatorów MULTIMAG na instalacjach przemysłowych w Polsce.                                               
Działając w oparciu o sprawdzoną w praktyce technologię, możemy gwarantować efekty oszczędnościowe na każdej instalacji przemysłowej zasilanej gazem, olejem lub pyłem węglowym.


Jak działają aktywatory MULTIMAG i dlaczego nie mają w świecie konkurenta ?

Paliwa węglowodorowe, takie jak ; gaz, olej, mazut, benzyna, pył węglowy - składają się z dwóch pierwiastków : węgla C i wodoru H .
Paliwa te zawierają związki o różnych ilościach atomów węgla i wodoru w cząsteczce , np. najprostszy węglowodór - metan CH 4 - ma tylko jeden atom węgla i cztery atomy wodoru.
Inny węglowodór - pentan C5H12 - ma pięć atomów węgla i dwanaście atomów wodoru . Etan, propan, butan, heptan, oktan, dekan i inne węglowodory, wchodzące w skład paliw - mają określone ilości atomów węgla i wodoru. Każdy z nich inne. Zwiazki te, tworzą łańcuchy węglowodorowe, które następnie łączą się w duże grona , podobne do brył węgla . Wiadomo, że im większa bryła węgla, tym trudniej ją spalić efektywnie - czyli uzyskać jak największą ilość energii i jak najmniej popiołu .Właśnie dlatego opracowano aktywatory magnetyczne, aby rozbijały te duże grona węglowodorowe w paliwach, na mniejsze, które skuteczniej mogą być spalone w dowolnej komorze pieca. Efektem jest znaczne zmniejszenie zużycia paliwa oraz redukcja związków toksycznych w spalinach.
Aktywator MULTIMAG, nie tylko rozbija duże grona węglowodorowe, lecz nadaje im odpowiedni ładunek magnetyczny, który zapewnia znacznie lepsze połączenie węglowodorów z tlenem.


Wpływ odpowiedniego pola magnetycznego na materię - na paliwa, wodę, ciała stałe i gazy - nie jest i nie może być kwestionowany, skoro za odkrycia w tej dziedzinie, przyznano aż 6  NAGRÓD NOBLA , w latach : 1943, 1944, 1952,1955,1965 oraz  w roku 1998.
Okazuje się, że każda postać materii, wymaga właściwej  aktywacji magnetycznej, znamiennej dla swojej struktury atomowej.
 


brak asymetriMultimag asymetria

zwykłe magnesy i asymetria Multimagów

Aktywatory magnetyczne MULTIMAG, działają inaczej niż tradycyjne magnetyzery. Dzięki posiadaniu specjalnych magnesów o asymetrycznej gęstości energii między biegunami (technologia "know-how”,  zastrzeżona dla multimagów) - powodują, że cząsteczki paliw i płynów wirują po innych kształtach torów, niż w przypadku, magnetyzerów produkowanych dotąd w świecie.
Dlatego ich zdolność rozrywania gron węglowodorowych jest większa niż tradycyjnych magnetyzerów. Dowodami są opinie ośrodków badawczych, ekspertów i wielu użytkowników - którzy oceniali je w praktyce laboratoryjnej i przemysłowej. Efektu działania aktywatorów MULTIMAG, nie można podrobić, poprzez stosowanie bardzo silnych magnesów np. neodymowych lub innych, gdyż poza informacjami zawartymi w opisach patentowych - posiadają swoją tajemnicę technologiczną. Urządzenia MULTIMAG działają bardzo skutecznie, bez względu na stopień nowoczesności palników, pieców, aparatury sterującej, etc.


   Nasza oferta obejmuje :

 

- dobór parametrów magnetycznych aktywatorów MULTIMAG dla konkretnego obiektu,

- określenie miejsc montażu aktywatorów na instalacji gazowej lub olejowej ,

- określenie ilości pierścieni aktywatorów w wyznaczonych miejscach,

- procedurę regulacji stosunku gazu lub oleju do powietrza ,

- niezbędne informacje techniczne,

- dostawę i montaż aktywatorów MULTIMAG.

W zakresie jakości oferowanych urządzeń magnetycznych oraz ich skuteczności działania na domowych i przemysłowych instalacjach gazowych i olejowych - nie mamy konkurenta – nie tylko w Polsce.

 

Efekty ekonomiczne i technologiczne, potwierdzone w praktyce:

Po zastosowaniu aktywacji magnetycznej uzyskano efekty oszczędnościowe w zużyciu gazu lub oleju opałowego, w zakresie od 10 % do 23 %,m.in., w następujących zakładach przemysłowych;

plomienie- Huta Miedzi " GŁOGÓW " S. A .
- Huta  Metali Nieżelaznych “ " BIAŁY ORZEŁ "
- Huta Szkła “ KROSNO " S. A.
- Huta Szkła „Warta GLASS Group” w Sierakowie
- 91 –Plus Huta Szkła „ SZCZAKOWA „ w Jaworznie
- Huta Szkła “ UJŚCIE " S.A.
- Huta Szkła “ POBIEDZISKA " S.A.
- Rafineria  " TRZEBINIA " S.A.
- Zakłady Ceramiki Budowlanej “ CERABUD” Krotoszyn
- Zakłady Porcelany i Porcelitu” CHODZIEŻ” S.A.
- Zakłady Piekarsko - Ciastkarskie “ FAWOR " w Poznaniu
- Zakłady Piekarsko - Ciastkarskie " SPOŁEM " w Gorzowie Wlkp
- Kotłownia T.U.i R. " WARTA " w Poznaniu
- Kotłownia „ DOM KSIĄŻKI” w Poznaniu
- Kotłownie przemysłowe, osiedlowe i domowe, zasilane gazem, olejem opałowym 
   lub mazutem  o różnych mocach cieplnych, w  Polsce i w Europie. 


Przykładowe opinie Użytkowników;

Aby potwierdzić, że aktywatory MULTIMAG oraz MGI Magnetizer, działają skutecznie na każdym obiekcie energetycznym - bez względu na rodzaj procesu technologicznego i wielkość zużycia gazu lub oleju,
przedstawiamy Państwu , przykładowe opinie kilku zakładów, posiadających różne obiekty produkcyjne .

1. Trzy wanny szklarskie w Hucie Szkła " KROSNO " S.A.

Oszczędność gazu wyniosła 12% na wannie nr.1, na wannie nr.2 zużycie gazu spadło o 14%, a na wannie nr.3 aż o 20%.
Istotnym efektem dodatkowym była poprawa procesu technologicznego oraz duże redukcje CO, HC i NOx.
Kontrowersyjne opinie specjalistów HUTY SZKŁA " KROSNO " S.A. na temat możliwości zmniejszenia zużycia gazu na wannach szklarskich, za pomocą aktywatorów  magnetycznych - spowodowały, że Zarząd Huty powołał specjalny zespół doświadczonych specjalistów do szczegółowej, wielomiesięcznej oceny działania tych urządzeń. Kierownikiem Zespołu był Dyrektor Techniczny Huty Szkła Gospodarczego - mgr inż. Władysław Jedziniak - jeden z najbardziej doświadczonych specjalistów w produkcji szkła w Polsce. Wnikliwej ocenie poddano proces technologiczny, jakość wyrobów, wydajność, emisję CO, HC i NOx oraz zużycie gazu na trzech wannach szklarskich. Zespół specjalistów stwierdził zaskakująco korzystne efekty działania aktywatorów magnetycznych na wannach szklarskich.


2. Nowoczesna wanna szklarska U – płomienna w Hucie Szkła „ Warta GLASS Group” w Sierakowie.

Zespól specjalistów huty badał bardzo wnikliwie przez 6 miesięcy efekty oszczędnościowe w zużyciu gazu na nowoczesnej, zautomatyzowanej wannie szklarskiej, U – płomiennej.
W opinii z dnia 5. 10. 2007 dyrekcja Huty stwierdziła, iż dzięki magnetyzerom MULTIMAG uzyskano 10,8 % oszczędności gazu pomimo zmniejszenia zawartości stłuczki w zestawie. 
Prace wdrożeniowe nadzorowali : Główny Technolog i Kierownik Wydziału Topienia.


3. 91 – Plus Huta Szkła” SZCZAKOWA” Sp. z o o. w Jaworznie.

W roku 2006 zakończono proces wdrażania magnetyzerów MULTIMAG na instalacji gazowej wanny szklarskiej poprzeczno – płomiennej w HS SZCZAKOWA, która produkuje szkło płaskie. Nadzorujący zespól specjalistów Huty stwierdził, iż magnetyzery spowodowały zdecydowane zmniejszenie zużycia gazu o ok. 10 % oraz  poprawę procesu technologicznego i znaczną redukcję CO i NOx w spalinach. 
Proces wdrożeniowy nadzorowali : Dyrektor Techniczny  oraz Kierownik Wydziału Topienia.


4.  Dwie wanny szklarskie w Hucie Szkła “HUTNIK “ w Pobiedziskach

Oszczędność gazu wyniosła 10 % na wannie nr.1 oraz 12,6 % do 14,0 % na wannie nr.2.Wzrosło wydobycie z metra kwadratowego powierzchni topliwej wanny oraz poprawiło się formowanie szkła. Wzrosła również produkcja netto wyrobów szklanych.
Emisja CO  i NOx zmniejszyła się o 50 do 65 %.
Efekty oszczędnościowe i technologiczne po zastosowaniu aktywatorów MULTIMAG na dwóch wannach szklarskich, nadzorował zespół specjalistów pod kierownictwem Głównego Technologa Huty.


5.  Dwa piece szklarskie w Hucie Szkła “ UJŚCIE “ w Ujściu .

Powodem zainstalowania aktywatorów, była potrzeba obniżenia emisji tlenku  azotu NOx. Efekt został osiągnięty.
Emisja CO i NOx spadła o 30 do 50 %. Nastąpił spadek zużycia paliwa oraz poprawiła się jednorodność termiczna szkła, co polepszyło proces formowania .
Efekty działania aktywatorów MULTIMAG na dwóch wannach szklarskich nadzorował zespół specjalistów, kierowany przez Szefa Działu Technicznego  oraz Głównego Technologa.


6.  Piec tunelowy wyposażony w ponad 50 palników do wypału ceramiki budowlanej w  Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej „CERABUD „S. A.  w Krotoszynie .

Zużycie gazu na jedną tonę wyrobów ceramicznych - materiałów ściennych i dachówek zmniejszyło się z 73 do 56 metrów sześciennych , czyli o 23 % . Zespól specjalistów stwierdził bardzo korzystny wpływ magnetyzerów na poprawę rozkładu temperatur w komorze pieca tunelowego, co przyczyniło się do zwiększenia jakości wyrobów, poprawy kolorystyki i zmniejszenia odpadów. Dyrekcja Zakładu postanowiła zamontować magnetyzery na wszystkich pozostałych piecach tunelowych. 
Efekty ekonomiczne i jakościowe uzyskane dzięki magnetyzerom były prezentowane w telewizji i w prasie przez Prezesa Zarządu  i Głównego Energetyka CERABUDU.


7. Zakłady Porcelany i Porcelitu „ CHODZIEŻ” S.A.

Aby sprawdzić działanie magnetyzerów na instalacji gazowej pieca tunelowego do wypału delikatnej ceramiki szlachetnej, zainstalowano te urządzenia na jednym piecu, wyposażonym w nowoczesną automatykę i aparaturę kontrolno – pomiarową. Zespól nadzorujący stwierdził, że po upływie kilku tygodni stosowania magnetyzerów nastąpiło zmniejszenie zużycia gazu w granicach 16 % oraz poprawiła się jakość wyrobów wskutek lepszego rozkładu temperatur w komorze pieca.
Efekty oszczędnościowe oraz technologiczne spowodowały, że Zarząd Zakładu postanowił zamontować magnetyzery na dwóch pozostałych piecach do wypału ceramiki szlachetnej.
Oszczędność gazu na tych piecach wyniosła 14 % i 18 %.
Cały proces wdrożeniowy nadzorował Główny Technolog  oraz specjaliści z Działu Głównego Energetyka Zakładu. Uzyskane efekty ekonomiczne były prezentowane w programie telewizyjnym oraz w licznych artykułach prasowych.

 

Efekty ekonomiczne i technologiczne, potwierdzone w praktyce cz2:


8.  Piece produkcyjne do wypieku pieczywa w Zakładach Piekarsko - Ciastkarskich „FAWOR" w Poznaniu - zasilane gazem ziemnym.

Na jednym piecu uzyskano ponad 12 % oszczędności gazu, a na drugim - ponad 14 %.
Zaskakująco duża była redukcja emisji NOx , CO i HC w spalinach, gdyż przekraczała 65 %. Fakt ten zaskoczył specjalistów z firmy serwisującej palniki, którzy wielokrotnie sprawdzali wyniki, uzyskane po zamontowaniu aktywatorów magnetycznych.


9.  Piece produkcyjne, zasilane gazem i mazutem - do wypieku pieczywa w Zakładach Piekarsko - Ciastkarskich
„SPOŁEM" w Gorzowie Wlkp.

Piece zasilane gazem wykazały oszczędności od 11 do 15 %. Na dużym piecu opalanym mazutem uzyskano od 10,6 % do 13,5 % oszczędności paliwa.Zmniejszenie emisji tlenku węgla, azotu i węglowodorów, zawarte było w przedziale 45 % do 60 %.Dodatkowym, pozytywnym efektem zastosowania magnetyzerów, było wyeliminowanie kłopotliwego zjawiska wygaszania płomienia w piecu mazutowym - co zdarzało się  często wcześniej gdy paliwo zawierało zbyt dużo wody.


10. Kotłownia Osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej - Białystok.

Dwa kotły c.o. i c.w.u. zasilane olejem Ekoterm z palnikami o mocy 1180 kW  oraz dwa  kotły z palnikami gazowymi o mocy po 300 kW -znajdujące się w kotłowni Spółdzielni  Mieszkaniowej. Badania efektów wykonał CIEPŁOPROJEKT, na zlecenie Zarządu Spółdzielni Białystok.
Oszczędność gazu wyniosła 10 % , a oleju 8,5 %
Należy podkreślić, że oszczędność oleju opałowego w wysokości 8,5 % jest najniższą wartością spotykaną dotąd w naszej praktyce wdrożeniowej. Specjaliści CIEPŁOPROJEKTU byli zaskoczeni dużymi oszczędnościami paliw.


11. Cukrownia „OPALENICA" w Opalenicy.

Duże zużycie wody w Cukrowni dla celów produkcyjnych, powodowało częste zarastanie pomp tłoczących, filtrów, wymienników ciepła i rurociągów. Załoga zmuszona była wykonywać naprawy i remonty w gorącym okresie kampanii cukrowniczych. Aktywatory magnetyczne, radykalnie rozwiązały te problemy.
Zużycie energii elektrycznej, pobieranej przez silniki w stacji pomp zmniejszyło się o 30 %.Nie badano spadku zapotrzebowania na energię cieplną po udrożnieniu wymienników ciepła i rurociągów, gdyż celem zastosowania aktywatorów było zwiększenie sprawności urządzeń. Z pewnością dokładne badania wykazały by duży spadek zużycia paliwa w zakładowej kotłowni, gdyż w tym zakresie, nauka i praktyka są wyjątkowo zgodne i twierdzą, że ;
tylko 4 milimetrowa warstwa kamienia wodnego lub kotłowego, osadzona w wymiennikach ciepła i rurociągach - powoduje utratę energii cieplnej w granicach 30 %, co oznacza wzrost zużycia gazu, oleju lub węgla.
Warto zaznaczyć, że w instalacjach przemysłowych, stosujących uzdatnioną wodę -  osadza się w ciągu jednego roku około 2 mm kamienia wodnego lub kotłowego.
Praktyka potwierdza, że łączne zastosowanie aktywatorów paliwowych i wodnych zapewnia zaskakująco duże korzyści ekonomiczne, przekraczające nawet 20 %.


Koszt dostawy urządzeń MULTIMAG  i gwarancja zwrotu pieniędzy;

2MEGaz

Na podstawie naszych 16 letnich doświadczeń związanych ze stosowaniem aktywatorów magnetycznych na instalacjach gazowych i olejowych w Polsce - możemy stwierdzić , że współczesna nauka i technika nie dysponują tańszą i skuteczniejszą technologią uzyskania oszczędności paliwa powyżej 8 % .
MULTIMAG to najtańsza inwestycja obniżająca koszty produkcji - sprawdzona na wielu obiektach przemysłowych.
Koszt zakupu Multimagów zwraca się bardzo szybko, już po kilku TYGODNIACH w przypadku domowych pieców grzewczych lub po kilku miesiącach w przypadku dużych pieców przemysłowych.
W umowie gwarantujemy zwrot pieniędzy, gdy oszczędność gazu lub oleju opałowego nie przekroczy 8 %.
 Nie mieliśmy ani jednego przypadku reklamacji gdyż efekty rzeczywiste są często dużo większe. Niektórzy, nasi kontrahenci zlecali zbadanie tych efektów specjalistycznym firmom, jak np. CIEPŁOPROJEKTOWI. 
W każdym Zakładzie nadzorowano bardzo wnikliwie proces wdrożeniowy i uzyskiwane oszczędności paliwa 
za pomocą zespołu doświadczonych specjalistów, wśród których występowali sceptycy, wyrażający często opinie,
że oszczędność gazu rzędu 6% do 8 % na dobrze prowadzonej i nowoczesnej wannie szklarskiej, dzięki magnetyzerom MULTIMAG – jest mało prawdopodobna. Fakty wynikające z badań i pomiarów – przekonały jednoznacznie specjalistów oceniających działanie naszych magnetyzerów. Wielokrotnie sprawdzano uzyskiwane wyniki.


patenty_male


Aktywatory  MULTIMAG chronione są Patentami: 
Polska nr. 186233 ,  Europa nr. 0964994 ,  USA nr. 6,143,045
Po zakończeniu pierwszych w Europie, 5 – letnich badań naukowych różnego typu magnetyzerów, aż 26 profesorów uznało, iż tylko magnetyzery MULTIMAG zagwarantowały najwyższe i długotrwałe efekty oszczędnościowe, spośród urządzeń tego rodzaju, oferowanych w Polsce.
Badania te uznano za bardzo wiarygodne gdyż były finansowane przez Komitet Badań Naukowych, a nie przez producentów magnetyzerów.
Z uwagi na duże znaczenie społeczne problematyki oszczędności paliw i ochrony środowiska – program I Polskiego Radia wyemitował  obszerną audycję na ten temat, w dniu 19 maja 2007 roku z udziałem naukowców, ekspertów i użytkowników magnetyzerów MULTIMAG.
Audycję można odsłuchać w Internecie pod : www.multimag.pl/audycja


 


Tylko MULTIMAGI zdobyły prestiżowe medale i wyróżnienia na Światowych Wystawach Wynalazków i Nowych Technologii w Brukseli, Genewie i w Budapeszcie.

eureka_medaleBRUKSELA 2001

Nominacja do Oskara Wynalazków Świata,
Złoty Medal z wyróżnieniem Jury, Nagroda Specjalna za oryginalność.

GENEWA 2002
Medal Brązowy, Nagroda Federacji Rosyjskiej.

BUDAPESZT 
2002 Medal GENIUS. 


Zapraszamy do współpracy - ceny paliw ciągle rosną.
Warto płacić mniej, po zastosowaniu aktywatorów MULTIMAG.

 

B.K.M. TRUST International Poznań, tel. 61 8790073 lub 602 774450
e-mail: biuro@multimag.pl  www.multimag.pl

 

 

 

Uwaga: Jakiekolwiek publiczne korzystanie z tych materiałów, tekstów, zdjęć i rysunków, w całości, jak i w postaci fragmentów, a w szczególności zwielokrotnienie jej jakąkolwiek techniką lub wykorzystywanie w Internecie, wymaga wcześniejszej, pisemnej zgody B.K.M. TRUST International w Poznaniu.

 

Copyright by B.K.M. Trust International Poznan. Wszystkie prawa zastrzeżone.